Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

Loa & Rosy Konsult AB
Org.nr: 556758-7588
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom musik, film och teater samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska också vara att bedriva konsultationer inom design. Tillika äger bolaget rätt att köpa, äg ...
Lobby Invest AB
Org.nr: 556600-8347
Bolaget skall bedriva hotellverksamhet, förvaltning av fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Locare AB
Org.nr: 556192-5792
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter samt värdepapper.
Locate Fastigheter AB
Org.nr: 556879-5438
Aktiebolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, konsultationer inom fastighetsområdet, bedriva reklam och PR samt därmed förenlig verksamhet.
LOCUM AB
Org.nr: 556438-7909
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att förvalta Stockholms läns landsting och landstingsanknutna organ tillhöriga fastigheter samt att tillhandahålla därtill kopplad service. Bolaget är skyldigt att utföra de u ...
Lodge Norr AB
Org.nr: 556985-6197
Bolaget skall direkt eller genom koncern- eller intressebolag äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Loftahammar Projekt AB
Org.nr: 556743-5374
Bolaget ska bedriva förvaltning och utveckling av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
LOGER AB
Org.nr: 556407-2287
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom områdena marknadsföring, data, ekonomistyrning och bedriva agenturverksamhet inom området verkstadsindustri samt äga och förvalta aktier, andelar, obligationer och andr ...
LogFinance SEK 1 AB
Org.nr: 556901-2825
Bolaget skall direkt eller indirekt, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Loghold AB
Org.nr: 556692-9377
Bolaget ska bedriva logistisk planering och rådgivning, utföra logistik- och lagringstjänster, äga, förädla och driva handel med fastigheter och fordon samt inventarier för transport- och lagernäringen, driva handel med ...
Logistiksupport i Stockholm AB
Org.nr: 556403-6845
Bolaget skall utföra service och installationer av kyl- anläggningar, byggnationer och entreprenadverksamhet i anslutning därtill. Även köpa och sälja fastigheter samt värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Logitjänst Forenom AB
Org.nr: 556790-4155
Bolaget skall erbjuda logitjänster. Bolaget skall även hyra ut bostäder och erbjuda administrations- och förvaltningstjänster, förmedla hyreskontrakt, förmedla samt köpa och sälja fastigheter, erbjuda administrations- oc ...
Lognjursta KB
Org.nr: 969645-3654
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
logoni AB
Org.nr: 556932-7801
Bolaget ska bedriva verksamhet som konsulter inom styrelsearbete, företagsledning, försäljning och elevhälsa samt bedriva verksamhet inom import och export av livsmedel och drycker, fastighetsförvaltning, handel med värd ...
Logrinn Consult AB
Org.nr: 556202-5907
Föremålet för bolagets verksamhet är psykologisk behandling och psykoterapi, konsult, handledning, utbildning allt inom detta, handel och konsulttjänster inom inredning, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och d ...
Lohbelia Boservice AB
Org.nr: 556817-3107
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva ekonomisk förvaltning enligt uppdrag inom fastighetsbranschen och förvärva, förvalta, försälja och äga fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Loji AB
Org.nr: 556531-6857
Bolaget skall bedriva handel och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Lokal Direkt Skandinavien AB
Org.nr: 556738-5710
Bolaget ska bedriva mäkleriverksamhet, förmedla uthyrning av kontors- butiks- lager- verkstads och industrilokaler (komersiella lokaler och fastigheter). Konsultverksamhet inom lokaluthyrning, grafisk design, foto och ca ...
Lokalbehov i Stockholm AB
Org.nr: 556581-1295
Aktiebolaget ska bedriva förmedling av lokaler och rörelser främst i Stockholmsområdet, förmedling av fastigheter och lägenheter i utlandet, uthyrning av bostäder till företag samt därmed förenlig verksamhet.
Loklint Invest AB
Org.nr: 559030-9125
Bolaget skall äga, bebygga och förvalta fastigheter samt äga och förvalta fast och lös egendom. Bedriva handel med värdepapper, handel med fordon samt bedriva webbutveckling och därmed förenlig verksamhet.