Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

C de M AB
Org.nr: 556271-6422
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom information, marknadsföri ng och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall därutöver bedriva handel med värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhe ...
C&I Invest AB
Org.nr: 559024-0353
Bolaget skall äga och förvalta och sälja fastigheter och värdepapper och aktier samt därmed förenlig verksamhet.
C-G NISSER EKONOMISK KONSULTATION HB
Org.nr: 916509-6570
REVISIONS- OCH REDOVISNINGSVERKSAMHET, EKONOMISKA KONSULTATIONER OCH SEKRETERARSERVICE SAMT FÖRVALTNING AV FASTIGHETER OCH VÄRDEPAPPER
C. Sahlins Marknadsföringsbyrå AB
Org.nr: 556512-9607
Bolaget skall bedriva annonsförsäljning och marknadsföring, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
C.A. Strömberg AB
Org.nr: 556050-2790
Bolaget skall ha till ändamåla att bedriva förlagsverksamhet, främst i vad det avser IT'Webb, bok-, tidnings- och trycksaksframställning, försäljning av samlar-, hälso- och idrottsartiklar bedriva konsult, utvecklings-, ...
C.G. Bondelid AB
Org.nr: 556353-1499
Bolaget skall bedriva handel med konfektion, livsmedel, värdepapper och fastigheter samt bedriva båtcharter, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
C.P.P. Sweden AB
Org.nr: 556961-5411
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter samt direkt eller indirekt köpa, förädla, utveckla och sälja fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
C/o Norman AB
Org.nr: 556894-6841
Aktiebolaget ska bedriva'läkartjänstkonsult inom hälsa, idrott, frisk- och sjukvård samt'förvärvinvestering i fastigheter.
c/o The Yacht AB
Org.nr: 556718-9518
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
C2A Consulting AB
Org.nr: 556585-8510
Bolaget skall självt eller genom andra bolag bedriva konsultverksamhet inom affärsverksamhet på internet, kommunikation, ekonomi och finans, samt utbildnings- och konferensverksamhet, projektledning och administration oc ...
C3 Scandinavian Lifestyle AB
Org.nr: 556266-9050
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäljning av små elektriska hushållsapparater under det egna varumärket C3 samt bedriva agenturförsäljning med hårdvaruprodukter och små elektriska hushållsapparater. Bo ...
c5 gruppen AB
Org.nr: 556765-8629
Föremålet för bolagets verksamhet är i första hand byggnation och därmed förenlig verksamhet samt projektutveckling inom byggbranschen. På sikt är bolagets målsättning att också kunna förvärva egna fastigheter och därmed ...
Cabistri AB
Org.nr: 556636-7420
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom underhållnings- och restaurangbranschen samt inneha värdepapper och fastigheter och bedriva fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Cabomba Communication AB
Org.nr: 556668-9096
Bolaget skall bedriva marknadskommunikation och reklam- byråverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också äga och förvalta aktier och andra andelar, samt bedriva uthyrning av lokaler och fastigheter samt ...
Caboran AB
Org.nr: 556420-0920
Bolaget ska äga, förvalta och uppbära avkastning av förmögenhetstillgångar som fastigheter och värdepapper. Dock ej sådan verksamhet som avses i lag om bankrörelse eller lagen om kreditmarknadsbolag.
Cadellator AB
Org.nr: 556813-6641
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultationer inom management, ekonomi, juridik samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom ska bolaget bedriva konsultverksamhet inom golv- och byggbranschen såsom val av material, in ...
Cadnicum Innovation Consulting AB
Org.nr: 556895-1387
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med fokus på produktutvecklig, främst mekanik, med egen prototypverkstad. Bolaget ska bedriva kurser för hund och hundägare. Bolaget har också rätt att köpa, sälja och förvalta fasti ...
Café Dazyr AB
Org.nr: 556635-5227
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och fastigheter, driva café, glassbar samt restaurangverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
CaGu Property AB
Org.nr: 556781-0949
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
CAH Projektledning AB
Org.nr: 556952-8317
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom projekledning, inredning, logistik, administration, marknadsföring, organisa- tion, kommunikation samt kontorsförändringar, handel med kontors- relaterade varor samt förmedlin ...