Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

Sirela Sweden AB
Org.nr: 556813-5312
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt, bedriva sjuk- och hälsovård och omsorg, samt rehabiliterings-, behandlings- och rekreationsverksamhet, bedriva hotellverksamhet, förvaltning av ...
Sisson AB
Org.nr: 556946-6385
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning och ekonomi, professionellt styrelsearbete, utbildning inom ekonomi och ekonomistyrning samt handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter och därmed för ...
Sisyfos förvaltning AB
Org.nr: 556625-3141
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och skötsel av dessa och därmed förenlig verksamhet
sisyfos walloxen AB
Org.nr: 556040-8519
Bolaget skall bedriva fastighetsutveckling konferenshotellsverksamhet, uthyrning av bostäder och lokaler, förvaltning av aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Sisyfosgruppen Holding AB
Org.nr: 556383-3267
Bolaget skall bedriva förvaltning och med aktier i dotterbolag och förvaltning av fastigheter och värdpapper och därmed förenlig verksamhet.
Siv Kraft Mäklarbyrå AB
Org.nr: 556706-2194
Bolaget ska bedriva förmedling av bostadsrätter och fastigheter samt handel med och förvaltning av aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Sivertsson Konsult & Fastighets AB
Org.nr: 559004-6735
Bolaget ska bedriva verksamhet med förmedling av fastigheter och bostadsrätter, äga och förvalta fast egendom, utföra reparationer och mindre renoveringar av fastigheter, konsultation inom ekonomisk redovisning samt hand ...
Six Innovation AB
Org.nr: 556864-3349
Bolaget skall utveckla och tillverka produkter och tillhörande IT tjänster för energi-styrning och mätning i hem och fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Six ten AB
Org.nr: 556593-9682
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom företagsledning och IT-branschen, handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Sixth Floor AB
Org.nr: 556802-3658
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt bedriva konsultverksamhet, strategiutveckling, projektledning, kundhantering, upphandling av tjänster, hårdvara, utbildning och personalutveckling inom it-, ...
SJ AdVenture AB
Org.nr: 556064-8692
Bolaget skall utveckla entreprenörskap inom resenäringen. Med entreprenörskap menas verksamhet som syftar till att identifiera, etablera och exploatera kommerisella möjligheter som utvecklar SJ-koncernens affärsverksamhe ...
Sjöbacka Förvaltning AB
Org.nr: 556414-8228
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper och fastigheter, byggnader samt tillhandahålla konsulttjänster inom'ekonomifinans, juridik och företagsledning samt idka därmed förenlig verksamhet.
Sjödén Byggdesign AB
Org.nr: 556736-2123
Föremålet för bolagets verksamhet är konsulttjänster inom cad- baserad byggdesign, utbildning inom cad, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Sjögrens Hus AB
Org.nr: 556638-1009
Bolaget skall driva entreprenad-, byggkonsult- och byggmaterialförsäljnings- verksamhet bedriva handel med, äga och förvalta fastigheter bedriva undervisningsverksamhet bedriva uppfödnings- och tävlingsverksamhet med tra ...
Sjöklockan KB
Org.nr: 969603-8836
Äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Sjöliden Fastighets AB
Org.nr: 556705-5404
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Sjölunda VindkraftPark AB
Org.nr: 556561-9276
Bolaget skall bedriva rådgivning, konsultation och projektering av vindkraft, äga, köpa och sälja vindkraftverk, arrendera fastigheter för vindkraftverk, förvalta såväl fast som lös egendom samt annan därmed förenlig ver ...
Sjösidan Invest AB
Org.nr: 556210-6327
Bolaget skall äga fastigheter, värdepapper och andra förmögenhetsobjekt - i förekommande fall jämväl genom finansiering 'ocheller leasing, dock med undantag för sådan verksamhet som omfattas i lag om bankrörelse och lag ...
Sjöstadens Handels AB
Org.nr: 556756-3209
Bolaget skall bedriva servicebutik inom livsmedel och konfektyr, tobak och tidningar, tips, lotter, försäljning av tåg- och bussbiljetter samt äga och förvalta aktier och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Sjöängen Fastighets AB
Org.nr: 556883-2785
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.