Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

Aifur Restaurang AB
Org.nr: 556747-1858
Bolaget skall bedriva restaurangverksamhet, butik samt ordna historiska event. Bolaget skall även äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Air24medic AB
Org.nr: 556822-0296
Bolaget ska bedriva allmänmedicinsk läkarverksamhet och specialist läkarverksamhet inom dykmarin- och flygmedicin samt forskning och undervisning inom ovan nämnda områden. Bolagets verksamhet ska även omfatta förvaltning ...
Airside Properties AB
Org.nr: 556597-6965
Bolaget skall förvalta fastigheter, äga bolag som äger och förvaltar fastigheter, äga och förvalta värdepapper samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
AISL AB
Org.nr: 556718-1333
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och lös egendom, bedriva hotell- och konferens- och restaurangrörelse direkt eller genom dotterbolag, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
AJJE'S CAFÉ KB
Org.nr: 969748-4054
Café, konditori, restaurang. Fastigheter, handel med aktier.
Ajke Invest AB
Org.nr: 556789-4430
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter och värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Akifa Förvaltning AB
Org.nr: 556399-2618
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter samt köp och försäljning av fastigheter, handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Akka Egendom AB
Org.nr: 556983-7593
Bolaget skall bedriva investeringsverksamhet samt förvaltning i och av fastigheter huvudsakligen avsedda för bostadsändamål.
Akka Egendom I AB
Org.nr: 559012-5075
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.
Akka Egendom Karlstad AB
Org.nr: 559006-1072
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar ävensom att idka därmed förenlig verksamhet.
Akka Egendom Vålberg 2 AB
Org.nr: 556691-6077
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att äga och förvalta fastigheter och värdehanlingar ävensom att idka därmed förenlig verksamhet.
Akka Egendom Vålberg AB
Org.nr: 556709-0997
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar ävensom att idka därmed förenlig verksamhet.
Akka Karlstad AB
Org.nr: 559007-5262
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar ävensom att idka därmed förenlig verksamhet.
Akrodox Förvaltning AB
Org.nr: 556900-7312
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AB OLÉ Redovisningsassistans
Org.nr: 556396-1472
Bolaget skall bedriva affärsrådgivning i ekonomiska frågor, agenturverksamhet och handel med värdepapper, konst, metaller, fastigheter, båtar och fartyg jämte därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Administrator
Org.nr: 556013-2838
Bolaget ska, direkt och indirekt, äga och förvalta fastigheter samt idka annan därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Ajour
Org.nr: 556324-8433
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultverksamhet, äga, förvalta och bedriva handel med värdepapper, fastigheter, konst och antikviteter. Ekonomisk information och rådgivning gällande finansiella och reala investeringar ...
Aktiebolaget Banan-Kompaniet
Org.nr: 556040-5846
Bolaget ska bedriva handel med livsmedel, äga och förvalta aktier och fastigheter ävensom bedriva annan därmed verksamhet.
Aktiebolaget Bergasken
Org.nr: 556062-5658
Bolaget skall äga, sälja och förvalta fastigheter och idka därmed förenlig verksamhet.
Aktiebolaget Bostadsgaranti
Org.nr: 556071-9048
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom riket främja byggnadsverksamhet, främst produktion av bostäder, att ställa härför erfordeliga garantier, att utöva erforderlig kontroll, att förvärva fastigheter, ...