Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

Aevs Grocery Stores Sweden AB
Org.nr: 556710-2768
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.
Aevs Grocery Sw 1 AB
Org.nr: 556904-8274
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.
Aevs Grocery Sw 2 AB
Org.nr: 556927-6024
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.
AEVS Gräslöken AB
Org.nr: 556818-1191
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.
AEVS Hamina 1 AB
Org.nr: 556904-8241
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.
Aevs Hamina 2 AB
Org.nr: 556818-1431
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.
AEVS Handtaget AB
Org.nr: 556878-1743
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.
AEVS Kanel AB
Org.nr: 556719-7610
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.
AEVS Kapitalförvaltning AB
Org.nr: 556646-9929
Bolaget skall direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
AEVS Kålfjärilen AB
Org.nr: 556928-4408
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.
AEVS Linneus 1 AB
Org.nr: 556911-6444
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.
AEVS Linneus 2 AB
Org.nr: 556840-5020
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.
Aevs Linneus 3 AB
Org.nr: 556729-6123
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.
AEVS LSS 1 AB
Org.nr: 556854-6146
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.
AEVS LSS 2 AB
Org.nr: 556763-1196
Bolaget har till föremål för sin verksamhet är att, direkt eller indirekt bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.
AEVS Niagara AB
Org.nr: 556700-2067
Bolaget skall, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.
AEVS Papayan AB
Org.nr: 556818-1241
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.
AEVS Pasadena AB
Org.nr: 556744-1059
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.
AEVS Raingutter AB
Org.nr: 556905-2128
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verk- samhet.
AEVS Silltunnan AB
Org.nr: 556763-1246
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt, bedriva investeringsverksamhet i fastigheter, äga och förvalta fast och lös egendom samt driva därmed förenlig verksamhet.