Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

123 Pension AB

"Bolaget skall bedriva ekonomisk rådgivning, handel med värdepapper och fastigheter, kapitalförvaltning och konsultverksamhet inom nämnda områden ävensom idka därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Kapitalförvaltning - Rådgivning
Org.nr: 556707-2540
Företagsform: Aktiebolag