Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Rådgivning i Stockholm

118101 Sverige AB
Org.nr: 556642-0823
Bolaget skall bedriva affärsverksamhet genom information, rådgivning, köp av personförsäkringar och finansiella produkter till företag och dess anställda samt till arbetsgivare och leverantörer administration av löpande ...
123 Pension AB
Org.nr: 556707-2540
Bolaget skall bedriva ekonomisk rådgivning, handel med värdepapper och fastigheter, kapitalförvaltning och konsultverksamhet inom nämnda områden ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
1kelt i Stockholm AB
Org.nr: 556941-7321
Bolaget ska bedriva verksamhet och rådgivning inom områdena rekrytering, personalutveckling, coaching, utbildning, kompetensförsörjning, bemanning och webbportaler samt därmed förenlig verksamhet.
2 F Sverige HB
Org.nr: 916681-3296
Bolaget skall bedriva export-import samt transitohandel med livsmedel. Jakt och fisketurism. Konsultverksamhet, hjälp och rådgivning inom livsmedelshandeln.
21st Century Frontiers AB
Org.nr: 556825-8247
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet bestående av strategisk rådgivning, utvecklande av verktyg och material i anslutning därtill, denna verksamhet är relaterat till en hållbar utveckling, samt därmed förenlig verksamhe ...
22 Locally AB
Org.nr: 556966-4237
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom finansbranschen, life science, utbildningssektorn och ekonomiområdet såsom projektledning, rådgivning, utbildning, utvärderingar och utredningar samt verksamhet ...
24e-learning AB
Org.nr: 556911-1155
Aktiebolaget ska bedriva utbildningsverksamhet på internet samt rådgivning inkom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
2BY2 AB
Org.nr: 556817-1101
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet fokuserat på rådgivning till företagsledning inom områdena strategi och verksamhetsutveckling.
2ndView AB
Org.nr: 556676-4030
Bolaget skall idka rådgivning och förmedlande verksamhet inom sjukvården samt därmed förenlig verksamhet.
2reniec AB
Org.nr: 556885-6388
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med tillhandahållande av konsulttjänster och lösningar för spel, applikationer, marknadsföring, rådgivning, utbildning inom företrädesvis den elektroniska spelbranschen samt äga, förva ...
360 IT Sverige AB
Org.nr: 556594-4252
Bolaget skall bedriva försäljning samt underhåll av datasystem, konsultverksamhet främst rådgivning inom IT-området äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
3CCC IHRM AB
Org.nr: 556938-8324
Bolaget skall tillhandahålla rådgivning avseende affärs- utveckling, utbildning, företagsekonomisk rådgivning med inriktning på strategiska frågor, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamh ...
4 Tunnland AB
Org.nr: 556795-5306
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva ekonomisk och juridisk rådgivning till skogsägare, fastighets- och försäkringsförmedling, utbildningsverksamhet inom skogliga frågor, handel med rotposter, äga och förvalt ...
4C Group AB
Org.nr: 556706-0412
Bolagets verksamhet är att genom utveckling och försäljning av mjukvaruapplikationer, rådgivning, analys, utbildning och konferenser förstärka företags, myndigheters och organisationsers verksamhets- och organisationsutv ...
4C International AB
Org.nr: 556976-8905
Föremål för bolagets verksamhet är att genom utveckling och försäljning av mjukvaruapplikationer, rådgivning, analys, utbildning och konferenser förstärka företags, myndigheters och organisationers verksamhets- och organ ...
4C Strategies AB
Org.nr: 556598-6436
Bolaget skall genom utveckling och försäljning av mjukvaruapplikationer, rådgivning, analys, utbildning och konferenser, förstärka företags-, myndigheters- och organisationers övningsverksamhet, kontinuitetsplanering och ...
9ine AB
Org.nr: 556798-9248
Bolaget ska bedriva detalj- och provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror, så väl som konsultverksamhet och rådgivning inom projektutveckling på uppdrag samt därmed förenlig verksamhet.
A Beautiful Soup AB
Org.nr: 556998-6028
Bolaget ska bedriva konsultation, rådgivning och övriga tjänster inom PR, marknadsföring, publika arrangemang och därmed förenlig verksamhet.
A L Ekvall & Co AB
Org.nr: 556322-1059
Bolaget skall bedriva företagsekonomisk rådgivning, utbildning och kontorsservice samt därmed förenlig verksamhet.
A Löfgren Invest AB
Org.nr: 556720-8565
Bolaget skall bedriva finansiell rådgivning till privatpersoner och företag samt försäkringsförmedling och därmed förenlig verksamhet.