Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

2KA 2 Karsman Arkitekter AB

"Bolaget skall bedriva byggnadsprojektering och byggnadsverk- samhet, konsulttjänster inom fastighetsekonomi och arkitektur, mäkleriverksamhet avseende fastigheter, köp, iordningsställande och försäljning av veteranbilar, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Fastigheter - Fastighetsmäklare - Konsult - Konsulttjänster
Org.nr: 556507-8788
Företagsform: Aktiebolag