Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsult i Stockholm

08 Development AB
Org.nr: 556689-2914
Bolaget skall vara konsultverksamhet inom management, produktut- veckling med särskild inriktning på marin teknologi och fartygs- säkerhet samt fastighetsutveckling och förvaltning samt yttre och inre design av kommersie ...
1,6 miljonerklubben AB
Org.nr: 556743-7065
Bolaget ska tillhandahålla information och utbildning, seminarieverksamhet, utgivning och försäljning av litteratur, lobbyingverksamhet, hälsofrämjande aktiviteter samt därmed förenlig verksamhet.
101 Relationer AB
Org.nr: 556883-2942
Aktiebolagets verksamhet skall vara att driva marknads- och försäljningsuppdrag genom direktreklam, telemarketing och reklamkampanjer. Bolaget ska arrangera resor, kundträffar, dagsarrangemang, äventyrsaktiviteter och ev ...
1501 Family Office AB
Org.nr: 556983-4806
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende ekonomitjänster, utveckling och kommersialisering av internetbaserade affärskoncept, e-handel med varor, företrädesvis badrumsprodukter, förvalta värdepapper samt därmed för ...
1891 Management Group AB
Org.nr: 556777-4657
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom management, investeringar i fast och lös egendom, företrädesvis värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
2 Minuter i Sverige AB
Org.nr: 559000-3041
Digital kommunikation, e-handel och konsult arbete inom it och marknadsföring.
2050 Consulting AB
Org.nr: 556905-2854
Företaget ska bedriva företagsrådgivning i konsultform samt förenlig verksamhet. Företaget ska även förvalta värdepapper.
21st Century Mobile AB (publ)
Org.nr: 556678-6587
Bolaget skall bedriva verksamhet inom mobil kommunikation, tillhandahållande av elektoniska betalsystem, valutahantering och betalningsöverföring och därmed förenlig verksamhet samt ägande av aktier och värdepapper.
22 Locally AB
Org.nr: 556966-4237
Bolaget ska bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom finansbranschen, life science, utbildningssektorn och ekonomiområdet såsom projektledning, rådgivning, utbildning, utvärderingar och utredningar samt verksamhet ...
25AH DESIGN STUDIO AB
Org.nr: 556764-1476
Bolaget ska bedriva design, reklam, PR och event och därmed förenlig verksamhet.
2KA 2 Karsman Arkitekter AB
Org.nr: 556507-8788
Bolaget skall bedriva byggnadsprojektering och byggnadsverk- samhet, konsulttjänster inom fastighetsekonomi och arkitektur, mäkleriverksamhet avseende fastigheter, köp, iordningsställande och försäljning av veteranbilar, ...
2Secure AB
Org.nr: 556695-7543
Bolaget skall mot juridiska och fysiska personer bedriva bevakningsverksamhet, utveckla och tillhandahålla kvalificerade tjänster och produkter inom riskhantering, person- och egendoms- skydd och trygghetslösningar, äga ...
2Secure Screening AB
Org.nr: 556725-8560
Bolaget ska bedriva bakgrundskontroller av personer och därmed förenlig verksamhet.
3 Cycle AB
Org.nr: 556762-1122
Bolaget skall bedriva forskning, hållbarhets utveckling, innovationer och därmed förenlig verksamhet.
3 In-Infinity Investment International AB
Org.nr: 556559-1228
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom telefonkommunikation, handel med elektroniska komponenter för telefonkommunikation, värdepapper, ädelstenar och andra ädelmetaller samt köp och förvaltning av fast egendom och d ...
3F Falk AB
Org.nr: 556944-6288
Aktiebolaget ska bedriva konsult- export och import verksamhet inom förpackning och elektromekanik.
3S - Smart Strategy Solutions Sweden AB
Org.nr: 556624-0601
Bolaget skall bedriva management consulting samt idka därmed förenlig verksamhet.
3S Consultative Agents AB
Org.nr: 556361-1283
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena industriell marknadsföring, teknik, ekonomi och administration samt bedriva hud- och fotvård, samt därmed förenlig verksamhet.
3S Knowledge AB
Org.nr: 556714-9009
Aktiebolaget ska bedriva utveckling av datamjukvara inklusive varumärken och manualer, bedriva konsultverksamhet inom data branschen samt därmed förenlig verksamhet.
4 Ears AB
Org.nr: 556560-4674
Bolaget skall tillhandahålla kompositioner, konsult- och utbildningstjänster baserade huvudsakligen på bolagets forskning och utveckling inom alstring och perception av ljud. Bolaget skall vidare tillhandahålla konsulttj ...