Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Konsulttjänster i Stockholm

13th Lab AB
Org.nr: 556782-9220
Bolagets verksamhet ska vara att utveckla, patentera, licensiera, sälja och i övrigt kommersialisera teknik, programvara och produkter till mobila enheter och annan interaktiv media, att tillhandahålla därtill hörande ko ...
19Plus AB
Org.nr: 556983-2750
Bolaget skall skapa, utveckla och driva olika hemsidor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom äga och utveckla andra bolag. Dessutom kan bolaget verka som investerings- eller finansieringsbolag samt koncern ...
2 Brand New AB
Org.nr: 556945-2898
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara försäljning av varor och konsulttjänster inom miljö- arbetsmiljö risk- kris- säkerhets- och energiområdet, konsulttjänster inom verksamhetsutveckling samt lokaluthyrning och d ...
203 Web Group AB (publ)
Org.nr: 556710-8757
Bolaget skall skapa, utveckla och driva olika hemsidor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom äga och utveckla andra bolag. Dessutom kan bolaget verka som investerings- eller finansieringsbolag samt koncern ...
2GEN AB
Org.nr: 556814-9107
Bolaget ska inom området energi arbeta med projektutveckling och konsulttjänster, vara delägare i energianläggningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
2KA 2 Karsman Arkitekter AB
Org.nr: 556507-8788
Bolaget skall bedriva byggnadsprojektering och byggnadsverk- samhet, konsulttjänster inom fastighetsekonomi och arkitektur, mäkleriverksamhet avseende fastigheter, köp, iordningsställande och försäljning av veteranbilar, ...
2reniec AB
Org.nr: 556885-6388
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med tillhandahållande av konsulttjänster och lösningar för spel, applikationer, marknadsföring, rådgivning, utbildning inom företrädesvis den elektroniska spelbranschen samt äga, förva ...
2XCode AB
Org.nr: 556852-3269
Bolaget ska bedriva konsulttjänster inom IT-området samt därmed förenlig verksamhet.
3 In-Infinity Investment International AB
Org.nr: 556559-1228
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom telefonkommunikation, handel med elektroniska komponenter för telefonkommunikation, värdepapper, ädelstenar och andra ädelmetaller samt köp och förvaltning av fast egendom och d ...
3D Fastigheter AB
Org.nr: 556831-9189
Bolaget ska tillhandahålla konsulttjänster vid tredimensionella fastighetsombildningar, äga och förvalta utskiftande kommersiella fastigheter, utföra teknisk- och ekonomisk förvaltning av utskiftade fastigheter och därme ...
4 Ears AB
Org.nr: 556560-4674
Bolaget skall tillhandahålla kompositioner, konsult- och utbildningstjänster baserade huvudsakligen på bolagets forskning och utveckling inom alstring och perception av ljud. Bolaget skall vidare tillhandahålla konsulttj ...
4nB Consulting AB
Org.nr: 556601-0863
Bolaget skall sälja konsulttjänster inom sektorn tele- kommunikation i Europa.
4nb Consulting Holding AB
Org.nr: 556689-8747
Bolaget ska sälja konsulttjänster inom sektorn telekommunikation i Europa, förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
5 x 5 Sweden AB
Org.nr: 556582-3860
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende utveckling och integration av systemlösningar datorer genom att tillhandahålla tjänster såsom projektledning, upphandling, utbildning och programmering. Konsulttjänster inom häls ...
7above AB
Org.nr: 556847-0651
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva distrubition och försäljning av mode, sport och fritidsartiklar, konsulttjänster inom design, event och reklam. Köp och försäljning av värdepapper samt därmed förenlig ver ...
7C Group AB
Org.nr: 556881-6374
Föremålet för bolagets verksamhet är att ge konsulttjänster inom analys, strategier, implementering och genomförande av program kopplat till kundupplevelse och kundnöjdhet. Andra centrala tjänster är coaching, utbildning ...
A and A HB
Org.nr: 969621-7398
Design, framställning och tryck av reklamartiklar, handel med reklamartiklar, ordna fester, konferenser inklusive resor, boende och aktiviteter, handel med aktier och värdepapper samt övrig därmed förenlig verksamhet. Ut ...
A I Interimkonsult AB
Org.nr: 559037-5746
Utföra konsulttjänster inom företagsekonomi, redovisning och ekonomistyrning.
A Nice Noise Sthlm AB
Org.nr: 556814-1948
Företaget säljer ljudproduktion, ljudmiljö samt ljudinformation' ljudmarknadsföring samt konsulttjänster inom kommunikation samt investerar i värdepapper och fastigheter.
A&F Antik HB
Org.nr: 969731-3501
Handel med antikviteter och kuriosa samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget bedriva konsulttjänster inom media, reklam och inredning samt därmed förenlig verksamhet.