Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastighetsmäklare i Stockholm

1 Hus Till AB
Org.nr: 556806-1708
Bolaget ska bedriva husbyggnation och byggnation av mobila bostadsenheter, bedriva uthyrning av dessa samt därmed förenlig verksamhet.
2KA 2 Karsman Arkitekter AB
Org.nr: 556507-8788
Bolaget skall bedriva byggnadsprojektering och byggnadsverk- samhet, konsulttjänster inom fastighetsekonomi och arkitektur, mäkleriverksamhet avseende fastigheter, köp, iordningsställande och försäljning av veteranbilar, ...
A & L Vestersköld AB
Org.nr: 556727-5374
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling, fastighetsförvalt- ning, fastighetsunderhåll, bygnadssnickeri, juridiska konsulta- tioner, medicinska konsultationer, läkarmottagning, organisa- tions- och administrationskonsu ...
A Group Of Retail Assets Sweden AB
Org.nr: 559004-3641
Bolaget skall, direkt eller indirekt genom dotterbolag förvärva, äga, förvalta, utveckla och försälja fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
A&L Dahl Förvaltning AB
Org.nr: 556684-4048
Bolaget skall bedriva konsultationer vid marknadsföring av möbler och textilier, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
A13 Fastighets AB
Org.nr: 556983-0499
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
AAC Online AB
Org.nr: 556986-0652
Bolagets verksamhet är att bedriva förmedling av bostäder, byten av bostäder, samt annonsförsäljning på Internet och annan media, juridisk rådgivning, ekonomisk rådgivning samt därmed förenlig verksamhet.
AB JINFAST
Org.nr: 556689-7830
Bolaget ska förvalta och förmedla fastigheter och kapital samt därmed förenlig verksamhet.
AB Metsnik
Org.nr: 556726-4659
Bolaget skall självt, genom dotterbolag eller genom samarbete med annan bedriva handel med skogsfastigheter, skogsråvara, biobräns- le och trävaror såsom skog, pellets och sågade trävaror samt äga och förvalta lös och fa ...
AB Mäklarhuset Kumlin & Partners
Org.nr: 556671-7483
Bolaget skall bedriva fastighetsförmedling samt därmed förenlig verksamhet.
AB Pomeroll
Org.nr: 556866-0319
Aktiebolaget skall bedriva fastighetsmäkleri, fastighetskonsultation, företagskonsultation och därmed förenlig verksamhet samt även uthyrning av bostadslägenehter.
AB SkrotJohan Holding
Org.nr: 556872-6714
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AB SkrotJohan Perseus 2
Org.nr: 556919-8616
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
AB Thorsson & Toll
Org.nr: 556636-5036
Bolaget skall förmedla och sälja företag och projekt. Äga, förvalta, förmedla, sälja och uthyra fast och lös egendom inom fastighetsbranschen och inom konst och antikviteter. Bedriva handel med värdepapper, ävensom idka ...
Aberdeen Asset Management Sweden AB
Org.nr: 556545-7826
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara fastighetsförvaltning, fastighetsskötsel, tillgångsförvaltning, portföljförvaltning, fastighetsrådgivning, fastighetsvärdering, fastighetsmäkleri, lokaluthyrning och projektledn ...
Aberdeen Fastighetsfond Sverige AB
Org.nr: 556686-0127
Bolaget ska självt eller genom bolag köpa, försälja, förvalta och utveckla fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Aberdeen Fastighetsholding AB
Org.nr: 556686-0135
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att självt eller genom bolag köpa, försälja, äga, förvalta och utveckla fastigheter samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Aberdeen Property Swedinvest Malmö I AB
Org.nr: 556780-5626
Bolagets verksamhet består uteslutande av: (I) att förvärva, inneha, förvalta, hyra ut och avyttra fastigheter'ocheller (II) att äga andelar och intressen i ett eller flera bolag vars enda syfte enligt bolagsordningen el ...
ABPF Investors AB
Org.nr: 556674-0907
Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Abutilon AB
Org.nr: 556713-6444
Föremålet för bolagets verksamhet är dels att förvalta, köpa och sälja fast egendom, bostadsrätt och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet, dels att bedriva byggnadsentreprenadverksamhet och konsultverksamhet inom ...