Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

Up To Change AB
Org.nr: 556927-0902
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom organisation, management, data och elektronik, import, export, parti- och detaljhandel med datorer och andra komponenter med tyngdpunkt på data- och elektronikbranschen, inköp, ...
Uphere AB
Org.nr: 556991-0853
Bolaget skall äga och förvalta aktier och värdepapper, fastigheter, konst, domännamn och andra immateriella rättigheter, bedriva konsultverksamhet inom företagsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Upland Securities AB
Org.nr: 556283-0322
Bolaget skall idka handel med värdepapper samt, genom aktie- och andelsinnehav, äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Upp Bygg & Entreprenad i Stockholm AB
Org.nr: 556806-0015
Bolaget skall bedriva byggnadsentreprenadverksamhet, bygg- och projektledning, utföra byggnads- och snickeriarbeten, bedriva köp och försäljning av fastigheter och bostadsrätter samt därmed förenlig verksamhet.
Upper Side Holding AB
Org.nr: 556687-5463
Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av affärskoncept med tillhörande verksamhet. Handel med transportfordon, distribution, marknadsföringstjänster och telemarketing samt förvaltning av fastigheter, värdepapper ...
Upplands Motor Fastigheter i Märsta AB
Org.nr: 556073-7446
Bolaget ska äga, uthyra och förvalta fast egendom och annan därmed förenlig verksamhet.
Upplands Motor Fastigheter i Uppsala KB
Org.nr: 916620-2581
Äga och förvalta fastigheter.
Upplandsgatan 80 AB
Org.nr: 556632-7721
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt bedriva handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Uppsalafortet Fastigheter AB
Org.nr: 556981-8585
Bolaget ska bedriva uthyrning och förvaltning av fastigheter samt fastighetsrelaterade konsulttjänster och därmed förenlig verksamhet.
UPS SCS (Sweden) AB
Org.nr: 556611-1109
Bolaget skall tillhandahålla logistiktjänster, transport, spedition,lagring, marknadsföring och distribution samt att äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Urban Alm Läkare AB
Org.nr: 556302-4024
Bolaget skall bedriva läkarverksamhet, äga och förvalta fastigheter, idka handel med konst och därmed förenlig verksamhet, idka handel med värdepapper samt idka handel med artiklar för utövande av sport- och fritidsaktiv ...
Urban Living AB
Org.nr: 556944-1669
Aktiebolaget ska bedriva förmedling av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Urbdot Fastigheter AB
Org.nr: 556816-3355
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva handel, förädling och förvaltning av fastigheter samt konsultverksamhet därikring, samt därmed förenlig verksamhet.
Urdinum Förvaltning AB
Org.nr: 556856-3455
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet genom att äga och förvalta värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Ure Consulting AB
Org.nr: 556442-3001
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi. Äga och förvalta fastigheter och bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Ursbäcken 1 Mark AB
Org.nr: 556746-1149
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Ursvik Marieborg Bostad AB
Org.nr: 556961-1055
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, ägande, utveckling och avyttring av fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
USAC Förvaltnings AB
Org.nr: 556667-7620
Bolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
USF i Stockholm AB
Org.nr: 556873-7059
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt värdepapper, dock ej sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt därmed förenlig verksamhet.
USF i Stockholm Ettan AB
Org.nr: 556601-8619
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt värdepapper, dock ej sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, samt därmed förenlig verksamhet.