Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

Vision Forum AB
Org.nr: 556777-2453
Bolaget ska bedriva konstnärlig verksamhet, äga och förvalta värdepapper och fastigheter, samt bedriva därmed förenliga verksamheter.
Visionsbolaget S 2069 AB
Org.nr: 559014-5180
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Visionsbolaget S 2091 AB
Org.nr: 559033-7308
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Visionsbolaget S 2092 AB
Org.nr: 559033-7332
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Visionsbolaget S 2101 AB
Org.nr: 559030-1585
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Visionsbolaget S 2106 AB
Org.nr: 559030-1650
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Visionsbolaget S 2107 AB
Org.nr: 559030-1643
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Visionsbolaget S 2108 AB
Org.nr: 559030-1684
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Visionsbolaget S 2109 AB
Org.nr: 559030-1676
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Visionsbolaget S 2110 AB
Org.nr: 559030-1668
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Visionsbolaget S 2115 AB
Org.nr: 559019-8569
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Visionsbolaget S 2123 AB
Org.nr: 559030-1635
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Visionsbolaget S 2124 AB
Org.nr: 559030-1601
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Visionsbolaget S 2126 AB
Org.nr: 559030-1569
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Visionsbolaget S 2127 AB
Org.nr: 559030-1577
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Visionsbolaget S 2128 AB
Org.nr: 559030-1551
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Visionsbolaget S 2129 AB
Org.nr: 559030-1544
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Visionsbolaget S 2130 AB
Org.nr: 559026-9899
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Visionsbolaget S 2138 AB
Org.nr: 559030-1437
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Visionsbolaget S 2141 AB
Org.nr: 559030-6220
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.