Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

Tryfflighet AB
Org.nr: 556795-0836
Bolaget ska köpa, sälja, förvalta och förmedla aktier och finansiella instrument samt köpa, sälja, förvalta och förmedla fastigheter. Bolaget idkar dessutom konsultverksamhet, rådgivning inom ovanstående verksamheter och ...
Trädan Fastigheter AB
Org.nr: 556901-0829
Bolaget skall äga, förvalta och utveckla fast och lös egendom och därmed liknande verksamhet.
Trähjulet Tomt 2 AB
Org.nr: 556776-1886
Aktiebolaget ska bedriva byggnadsverksamhet, äga, förvalta och avyttra uppförda fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Trähälsan Fastighets AB
Org.nr: 556738-4804
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och övrig förvaltning och ägande av fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Trämaren AB
Org.nr: 556839-0651
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och övrig förvaltning och ägande av fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Trönnberg & Co Förvaltnings AB
Org.nr: 556468-9791
Bolaget skall bedriva förvaltning och förmedling av fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
TS Kaffe och Baguette Shop AB
Org.nr: 556778-2486
Bolaget ska bedriva kaféverksamhet samt handel med inredning och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Tsentr Real Estate AB
Org.nr: 556758-6200
Bolaget skall tillhandahålla tjänster för uthyrning och utveckling av kommersiella fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Tullinge Elektriska L. Lindgren AB
Org.nr: 556130-3743
Bolaet ska bedriva elinstallationsverksamhet, byggnadsverksamhet, köpa, sälja och förvalta fastigheter i Sverige såväl som utomlands.
Tullinge Hus & Mark AB
Org.nr: 556678-4889
Bolaget skall äga, förvalta och försälja fastigheter. Bolaget ska vidare bedriva uthyrningsverksamhet av egna fastigheter och konsultverksamhet inom databranschen samt därmed förenlig verksamhet.
Tumba Shopping Yrkesskolan 6 KB
Org.nr: 969656-6414
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Tunberga Fastighetsbolag AB
Org.nr: 556716-3752
Bolaget ska bedriva handel med fastigheter, om- och nybyggnationer jämte därmed förenlig verksamhet.
Turesgruppen AB
Org.nr: 556906-2267
Bolaget ska bedriva café- och restaurangverksamhet, konsult- verksamhet inom café- och restaurangbranschen, äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Tusie AB
Org.nr: 556954-7481
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt, förvärva, förädla, förvalta, försälja och förmedla fastigheter och fastighetsbolag, biträda vid såväl fastighets- som övriga typer av transaktioner, handla ...
TVT Fastigheter AB
Org.nr: 556699-8158
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Två Generationer Haag AB
Org.nr: 556723-4579
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Tvålflingan Holding AB
Org.nr: 556720-6775
Bolaget skall direkt eller indirekt äga, utveckla och förvalta fastigheter, och att bedriva därmed förenlig verksamhet.
Twiga Invest AB
Org.nr: 556918-9334
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Tykopparen 11 AB
Org.nr: 556748-3978
Bolaget ska bedriva köp, försäljning och förvaltning samt ny- och ombyggnad av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
TYLLI HOLDING AB
Org.nr: 556945-1098
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet för 'importexport inom 'textilinredning till företag och privatpersoner. Äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper, samt idka därmed förenlig verksamhet.