Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

Villa Kusten i Stockholm AB
Org.nr: 556667-2118
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Villa Nuovo AB
Org.nr: 556781-9601
Bolagets verksamhet skall vara att driva fastighetsförvaltning genom att äga en eller flera fastigheter och förvalta dessa.
Villa Sandelin AB
Org.nr: 556637-6306
Aktiebolaget ska bedriva konsulterande arbete inom förmedling och utbyte av utbildning och tjänster internationellt inom reklam, marknadsföring, PR, ekonomi och ekonomisk förvaltning, äga och förvalta fastigheter både in ...
Villa Sunside KB
Org.nr: 969718-4704
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter. Förmedla fastigheter, lokaler, bilar och båtar. Bolaget ska även syssla med kapitalförmedling, utveckla fastighetsprojekt. Handel med aktier och värdepapper.
Villamarken Exploatering i Stockholm AB
Org.nr: 556928-0315
Bolaget ska indirekt äga, förvalta och utveckla fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Viltfällan 10 Fastighets AB
Org.nr: 556943-4649
Föremålet för bolagets verksamhet är köp, försäljning samt förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
VILTSTUGEHUS I SVERIGE KB
Org.nr: 969738-7513
Tillverkning och försäljning av timmerprodukter såsom hus, bänkar, bord, båtar, virke. Försäljning av vildmarksprodukter såsom bör, kött, fågel, svamp samt kaffe, te, läsk och öl. Förvaltning och försäljning av fastighet ...
Vinaren AB
Org.nr: 556847-0586
Bolaget ska äga och förvalta aktier, värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Vincent K Invest AB
Org.nr: 556836-6768
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter, aktier, värdepapper och andelar i andra bolag.
Vindpropellern AB
Org.nr: 556778-8657
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
VINIMI AB
Org.nr: 556724-3026
Föremålet för bolagets verksamhet är att sälja tjänster inom inrednings design, renovering, HUS-tjänster, samt handel med accessoarer, hemelektronik, äga och förvalta fastigheter, handel med värdepapper samt därmed fören ...
Vinsta Lägenhets- och företagshotell AB
Org.nr: 556779-4390
Bolaget ska bedriva uthyrningsverksamhet inriktad på lägenheter'ocheller företagslokaler samt förvalta värdepapper'ocheller äga fastigheter och bedriva därmed förenliga verksamheter.
Vintereken AB
Org.nr: 556855-5261
Företaget skall bedriva utveckling av fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Virapark Fastighets AB
Org.nr: 556804-6832
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga, driva och utveckla fastigheter.
Virben Invest AB
Org.nr: 556668-8395
Bolaget skall bedriva konsulterande arbete inom data, programmering, utbildning och förmedling av kundförfrågningar internationellt, äga och driva webbplatser, portaler, äga och förvalta fastigheter, aktier och värdepapp ...
Virtuosen Fastighets AB
Org.nr: 556163-8049
Bolagets ska direkt eller via hel- och delägda dotterbolag, äga och förvalta fastigheter.
Visby Sol AB
Org.nr: 556774-4577
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och bostadsrätter samt därmed förenlig verksamhet.
Visbyhus AB
Org.nr: 556842-8212
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter samt bedriva bygg- verksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Visdom i Stockholm AB
Org.nr: 556315-4078
Bolaget skall förvalta fastigheter samt bedriva uppdragsverksamhet inom utbildning och information ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ViSi AB
Org.nr: 556788-8689
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper och fastigheter, bedriva inrednings- och blomdesignverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.