Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

Vallpax AB
Org.nr: 556350-6624
Bolaget skall förvalta fast och lös egendom, bedriva konsultverksamhet avseende företagsorganisation, finansiering, utbildning, information och PR samt idka därmed förenlig verksmhet. Tillverka, köpa, försälja, uthyra, l ...
Valneva Sweden AB
Org.nr: 556459-7416
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet: att bedriva tillverkning, utveckling, distribution, försäljning och agenturrörelse avseende vacciner och andra biologiska produkter, att utöver den huvudsakliga verksamh ...
Valsta Bostad 4 AB
Org.nr: 556992-6842
Bolaget ska bedriva fastighetsutvecklingsverksamhet i Sverige, äga, köpa, sälja samt utveckla fastigheter, mark samt bostäder och därmed förenlig verksamhet.
ValueCreation i Stockholm AB
Org.nr: 556618-2803
Bolaget skall bedriva konsultationer avseende ekonomi, marknadsföring och företagsledning, handel och förvaltning av fastigheter och värdepapper, IT-konsultationer och programmering avseende webbdesign samt därmed förenl ...
ValueMetrix AB
Org.nr: 556472-7724
Bolaget skall bedriva - konsultverksamhet inom företagsutveckling och data - försäljning av mjukvaror - förmedling av patenträttigheter - ägande och förvaltning av fastigheter - förvaltning av finansiella tillgångar samt ...
Valvet Entreprenad AB
Org.nr: 556737-2676
Aktiebolaget ska bedriva konsult och besiktningsverksamhet inom fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Vanadis Fastigheter AB
Org.nr: 556857-1268
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Vanguard House AB
Org.nr: 556847-5197
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom bygg och fastigheter, byggnation av bostadsfastigheter, försäljning av hus, ägande och förvaltning av fastigheter samt ägande i aktier.
Vannerus & Co AB
Org.nr: 556281-9556
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet, tillhandahålla produkter och tjänster för att förenkla kunders kontors- administration samt förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter, aktier och andelar samt därmed före ...
Vansbro Fjärrvärme KB
Org.nr: 969603-8752
Äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Vansbroviken KB
Org.nr: 916620-1369
ÄGA OCH FÖRVALTA FASTIGHETER SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
Vansta Trädgård Scandinavia AB
Org.nr: 556998-1367
Import och export och försäljning växthus, vinterträdgårdar, uterum, trädgårdstillbehör och byggmaterial samt tjänster inom anläggning av mark, trädgård och växthus. Bolaget skall också bedriva e-handel och butiksförsälj ...
Vapenskiölden Avesta AB
Org.nr: 556902-7757
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Varenne AB
Org.nr: 556532-1022
Bolaget skall direkt eller indirekt via dotterbolag, intresse- bolag eller annat ägande, ägna sig åt finansiell rådgivning, bedriva handel med och förvaltning av värdepapper samt förvaltning av fastigheter, samt därmed f ...
Varenne East AB
Org.nr: 556698-4661
Bolaget ska direkt eller indirekt via dotterbolag, intressebolag eller annat ägande ägna sig åt rådgivning, bedriva handel med och förvaltning av värdepapper samt förvaltning av fastigheter och därmed förenlig verksamhet ...
Varenne Fastigheter 2011 AB
Org.nr: 556842-3155
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt via dotterbolag, intressebolag eller annat ägna sig åt rådgivning, bedriva handel med och förvaltning av värdepapper samt förvaltning av fastigheter och därm ...
Varenne Fastigheter AB
Org.nr: 556680-3234
Föremålet för bolagets verksamhet är förvaltning av fastigheter direkt eller via ägande i intresse- eller dotterbolag. Bolaget skall även förvalta investeringar i fastighetsbolag där ägarandelen blir lägre än i intresseb ...
Varenne Förvaltning I AB
Org.nr: 556752-5307
Föremål för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt via dotterbolag, intressebolag eller annat ägna sig åt rådgiv- ning, bedriva handel med och förvaltning av värdepapper samt förvaltning av fastigheter och därm ...
Varenne Invest I AB
Org.nr: 556806-9040
Föremålet för bolagets verksamhet är att direkt eller indirekt via dotterbolag, intressebolag eller annat ägna sig åt rådgivning, bedriva handel med och förvaltning av värdepapper samt förvaltning av fastigheter och därm ...
Vargberget EF
Org.nr: 769614-7490
Föreningen har till ändamåla att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar och att idka därmed förenlig verksamhet. Medlemmarnas medverkan i ...