Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

Trivolver Holding AB
Org.nr: 556806-1781
Bolaget ska bedriva investeringar i aktier, andelar och värdepapper samt köp, försäljning, utveckling och förvaltning av fastigheter med därtill relaterad konsultverksamhet, samt allmän konsultverksamhet inom områdena ek ...
Troja Ventilation och bygg AB
Org.nr: 556862-2459
Aktiebolaget ska bedriva allt inom ventilation inom olika sorts fastigheter.
Trojaborg AB
Org.nr: 556339-9574
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt genom dotterföretag bedriva rederiverksamhet, hotellverksamhet samt bedriva härmed förenlig verksamhet.
Trojeborgsfastigheter i Sverige AB
Org.nr: 556558-0486
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Trollmo Arkitekter AB
Org.nr: 556813-6617
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom arkitektur och byggverksamhet samt försäljning av fastigheter eller bostadsrätter samt inom därmed förenlig verksamhet.
Trophi Crown AB
Org.nr: 556754-8986
Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Trophi Daily AB
Org.nr: 556943-7287
Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Trophi Eslöv AB
Org.nr: 556780-7762
Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Trophi Fastighets AB
Org.nr: 556914-7647
Bolaget skall förvalta fastigheter och aktier i fastighetsbolag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Trophi i Lidköping AB
Org.nr: 556931-8503
Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Trophi Kristianstad AB
Org.nr: 556946-8845
Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Trophi Retail 1 AB
Org.nr: 556697-9554
Bolaget skall direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter samt därvid bedriva förenlig verksamhet.
Trophi Retail 2 AB
Org.nr: 556950-3120
Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter samt därvid bedriva förenlig verksamhet.
Trophi RÅÅ Holding AB
Org.nr: 556827-3121
Bolaget ska direk eller indirekt äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Trophi Svalöv AB
Org.nr: 556941-6273
Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Trophi Östhammar AB
Org.nr: 556934-4483
Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Trosabyggmästarna AB
Org.nr: 556887-6717
Bolaget ska utveckla fastigheter och idka därmed förenlig verksamhet.
Trust Financing AB
Org.nr: 556556-5800
Bolaget ska bedriva köp, försäljning, förvaltning av värdepapper och fastigheter, uthyrning av fastigheter, konsultverksamhet inom tekink, ekonomi och företagsledning, försäljning av produkter och tjänster, kopplade till ...
Tryck & Media Ritarslingan AB
Org.nr: 556644-2165
Bolaget skall bedriva produktion av reklam samt butikslayout och dekoratin, äga och förvalta värdepapper och fastigheter ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Tryckeriet Holding AB
Org.nr: 556912-1436
Bolaget skall äga och förvalta aktier och fastigheter och därmed förenlig verksamhet.