Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Fastigheter i Stockholm

Time Fly AB
Org.nr: 556596-3740
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsulterande verksamhet gällande företag och dess organisationer samt investera i och utveckla företag, fastigheter och mark.
Timelleri AB
Org.nr: 556343-8190
Bolaget skall bedriva produktion och konsultation inom massmedial och underhållningsverksamhet och reparations och underhållningsarbeten på fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Timeted AB
Org.nr: 556818-3528
Aktiebolaget ska bedriva utveckling och försäljning av programvara som underlättar och effektiviserar tidsredovisning. Bolaget ska också utveckla och sälja annan programvara samt handla med och förvalta fastigheter och v ...
Timmy Konsult AB
Org.nr: 559010-3627
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva personlig träning inom gym och friskvård, artistverksamhet, konsult- verksamhet inom marknad och försäljning samt äga och förvalta värdepapper och fastigheter och därmed f ...
Timrarö Fastigheter AB
Org.nr: 556433-0859
Bolaget skall bedriva handel och projektering av fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Timrarö Property AB
Org.nr: 556895-0306
Bolaget ska arbeta med investeringar inom fastigheter, mark, byggrätter och exploateringar och därmed förenlig verksamhet.
Tina Berlin Invest AB
Org.nr: 556719-3999
Bolaget ska bedriva förmedling av fastigheter, direkt eller genom dotterbolag, äga och förvalta andelar i aktiebolag, fast eller lös egendom, fonder eller andra värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Tingsbrogården KB
Org.nr: 969694-5394
Äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
TISA Invest AB
Org.nr: 556118-0638
Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och bolag, försäljning av golvmaterial samt därmed sammanhängande verksamhet.
Tisenhult Invest AB
Org.nr: 556657-0312
Bolaget skall förvalta fastigheter och värdehandlingar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Titania Einikma AB
Org.nr: 556864-7266
Bolaget ska bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Titel Data AB
Org.nr: 556216-8384
Bolaget skall bedriva konsult- och serviceverksamhet inom området för data-frågor ävensom köpa, sälja, äga och förvalta fastigheter och värdehandlingar samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Titiyo Music Production AB
Org.nr: 556427-5948
Bolaget skall bedriva produktion av musik, film, video och media, royalty, musiker- och artistgager, komponera musik, skriva texter och musikarrangemang, musikförlag, turnéproduktion, konsultverksamhet inom musik, film o ...
TJ Fastighetsinvest AB
Org.nr: 556484-6292
Bolaget skall äga, förvalta fastigheter, borätter. Köpa, hyra ut samt sälja båtar och bilar inom bil- och båtbranschen, bedriva värdepappershandel, dock ej sådan verksamhet som finansinspek- tionen utövar inflytande över ...
TJ Granholm Fastigheter AB
Org.nr: 556897-8042
Bolaget ska äga, förvalta och hyra ut fastigheter, utföra bygg- och markentreprenadarbeten samt bedriva reparationer av fordon och därmed förenlig verksamhet.
Tjocköfjärden AB
Org.nr: 556871-3282
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av och handel med fastigheter, kapital och värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Tjänstetandläkarna Förvaltnings AB
Org.nr: 556694-5118
Bolaget skall direkt eller genom koncern- eller intressebolag äga och förvalta fastigheter, bedriva ombyggnationer, reparationer, projektering, uthyrning och handel med fastigheter, leasing- och uthyrningsverksamhet av k ...
TKAR Investment AB
Org.nr: 556823-7340
Bolaget ska, direkt eller indirekt, äga fastigheter och värdehandlingar samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
TKV Fastighets AB
Org.nr: 556900-1323
Bolaget skall äga, utveckla och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
TKV2 Fastighets AB
Org.nr: 556967-4624
Bolaget skall äga, utveckla och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.