Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

The Startup Space AB

"Föremålet för aktiebolagets verksamhet är att bedriva utbildnings- och konsultverksamhet inom IT. Företaget utvecklar och tillhandahåller internet-tjänster relaterade till media, annonser och nyheter och förvaltar värdepapper och fastigheter samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Datakonsult - Fastigheter
Org.nr: 556937-0926
Företagsform: Aktiebolag