Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Täby

4 Way Consult AB
Org.nr: 556833-6704
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, marknadsföring, försäljning, ekonomi, administration, rekrytering och annan rådgivning samt handel med värdepapper och andra finansiella instrument.
5S Konsult AB
Org.nr: 556614-3094
Bolagets verksamhet är att tillhandahålla konsulttjänster inom ekonomi, juridik, marknadsföring, föräljning och management, att äga och förvalta lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Vidare skall bolaget idka hand ...
a picaform AB
Org.nr: 556765-1525
Aktiebolaget ska sälja för kunden skräddarsydda konsulttjänster inom sälj, marknadsföring, i huvudsak projektledning samt viss produktion och byggnation av detaljer och utrustning avseende eventuella mäss- och event- mil ...
AA AffärsAkademien AB
Org.nr: 556456-3921
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och utbildning inom management, ekonomi, kund, leverantörs, personaladministration likson skapa och driva projekt, skapa och utge utbildningsmaterial och böcker inom dessa verksamhet ...
AB CZ Ekonomi
Org.nr: 559024-1724
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva tjänster inom administration och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
AB Hasselgren 2
Org.nr: 556900-8930
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och idrott samt därmed förenlig verksamhet.
AB Mohawk Brewing Company
Org.nr: 556638-4524
Bolaget ska bedriva produktion, import, export, markandsföring, distribution, lagring, inköp, försäljning, utbildning, innovation, rådgivning, ekonomi och organisation inom områdena öl, vin, sprit, cider och livsmedelspr ...
AB Wicked Wine Sweden
Org.nr: 556633-2333
Bolaget skall bedriva import, marknadsföring, distribution, lagring, inköp, försäljning, utbildning, innovation, rådgivning och ekonomi inom mat och organisation av vin, sprit, öl, cider och livsmedelsprodukter ävensom i ...
ACCS Management AB
Org.nr: 556965-8007
Företaget ska bedriva verksamhet inom följande områden: Stöldskyddsmärkning av fordon Försäljning av säkerhetsutrustning Försäljning av fordonsprodukter Försäljning av verktyg Utbildningsverksamhet Konsult inom säkerhet ...
Adivo Datakonsult AB
Org.nr: 556211-6573
Bolaget skall bedriva datakonsultverksamhet samt utföra tjänster inom bokföring och redovisning samt bedriva förvaltning av värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Administrera, Administration & Ekonomikonsult i Stockholm AB
Org.nr: 556268-3085
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom administration och ekonomi, idka musik'reklamproduktion, entreprenadverksamhet inom byggsektorn med betoning på miljö, uthyrning av 'bostäderlokaler 'husbilarhusvagnar till näri ...
Adtentio AB
Org.nr: 556815-2606
Konsulttjänster inom ekonomi och administration, HR, management och ledarskap. Bedriva utveckling och genomförande av koncept inom friskvård och inredning samt handel med därtill hörande produkter. Produktion av text, lj ...
Advice Management Bengt Wadenvik AB
Org.nr: 556353-2893
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom ekonomi- och administration, friskvård, massage, ergonomi äga fast egendom, driva skogsbruk och därmed förenlig verksamhet.
AEM Ekonomi och Konsult i Täby AB
Org.nr: 559019-5136
Administration inom ekonomi och handel samt bokföring både i eget bolag och såsom konsult till andra företag. Försäljning av hantverk.
Agaricus AB
Org.nr: 556770-9760
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi samt företagsledande tjänster, samt därmed förenlig verksamhet.
AIEKA AB
Org.nr: 556503-9939
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet inom teknik, ekonomi, affärsutveckling, sjuk- och hälsovård, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Akanso Ekonomi och Förvaltning AB
Org.nr: 556838-0165
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper samt idka konsultverksamhet inom redovisnings- området och därmed förenlig verksamhet.
Akaroa Consulting HB
Org.nr: 969718-6071
Management, ekonomiadministration, ekonomi och redovisningskonsultverksamhet och uthyrning av båtar samt möbelinredning av bostäder eller kontor.
AB SNALLE
Org.nr: 556425-5007
Bolaget skall bedriva konsultation, forskning & utveckling och utredningar inom energibesparing, informations- och säkerhetssystem, kommunikations och datasystem, friskvård, hälsovård, rehabilitering, kost, motion och tr ...
Aktiebolaget Finanslogistik Bengt Göransson
Org.nr: 556343-2805
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom främst organisation, ekonomi och automatisk databehandling samt därmed förenlig verksamhet.