Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Täby

Dynamia HB
Org.nr: 969746-2571
Konsulttjänster inom ekonomi, finans, HR och management. Produktion av text, bild, ljud och handel med därtill hörande produkter. Handel med varor inom konfektion, inredning, sport- och presentartiklar.
E.F.A.B. Inkassobolagen AB
Org.nr: 556315-8392
Bolaget skall bedriva inkassoverksamhet, uthyrning av lokaler köpa äga och förvalta värdepapper, fast egendom, bedriva in och utlåning. Dock inte sådan verksamhet som avses i bankrörelselagen eller lagen om finansierings ...
EAS Ekonomi & Administrationsservice AB
Org.nr: 556330-9623
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultation, ekonomiservice, administrativ service, förmedling av försäkringar och finansiella tjänster, äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter och värdepapper. verksamhe ...
Ederth Redovisning AB
Org.nr: 556516-3556
Bolaget skall bedriva redovisning, rådgivning och konsultationer inom ekonomibranschen samt därmed förenlig verksamhet.
EDG Ekonomi AB
Org.nr: 556949-1607
Aktiebolaget skall bedriva verksamhet inom områdena ekonomi, redovisning och skatt. Bolaget skall även bedriva verksamhet inom kapitalförvaltning och annan därmed förenlig verksamhet.
Ehrenpreis Consulting AB
Org.nr: 556870-5189
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, ekonomi- och verksamhetsstyrning samt övriga ledningsrelaterade frågor.
Ekbacken konsult AB
Org.nr: 556702-9334
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, finans- och kapitalmarknadsfrågor och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomie HB
Org.nr: 969727-7367
Konsultion och utbildning inom ekonomi och administration samt handel med värdepapper.
Ekonomiknuten AB
Org.nr: 556845-1107
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
ekoredoben AB
Org.nr: 556884-1547
Föremålet för bolagets verksamhet är sköta andra företags ekonomi, starta, förmedla AB, avveckla men främst ekonomiska tjänster.
Elisabeth Wikström Konsult AB
Org.nr: 556306-6710
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ledarskapsutveckling, psykologi, personbedömning, ekonomi, handel med värdepapper, tävlingsverksamhet med trav- och galopphästar samt idka därmed förenlig verksamhet.
Elmore AB
Org.nr: 556662-4200
Bolaget ska bedriva arbete på uppdrag av andra företag inom områdena datakommunikation, mobiltelefoni och radiokommunikation. Bolagets verksamhet består av utveckling, tillverkning, utredningar, projektledning, datorsimu ...
ELNI Consulting AB
Org.nr: 556989-6441
Bolaget skall bedriva verksamhet inom konsultation och uthyrning av interimstjänster inom ekonomi, affärsutveckling, organisation, förvärv, fusioner, administration och redovisning samt även göra investeringar i noterade ...
Emlovi AB
Org.nr: 556834-9871
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom området ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Energi Dupla Racing AB
Org.nr: 556851-4375
Föremålet för bolagets verksamhet är att driva tävling och uppfödning av fullblodshästar, samt konsultationer inom ekonomi och administration och därmed förenlig verksamhet.
Energy Fastighet och Konsulting Sweden AB
Org.nr: 556631-5189
Aktiebolaget ska förvalta fastigheter, bedriva konsultverksamhet inom utbildning och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Enredo AB
Org.nr: 556988-2334
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning samt därmed förenlig verksamhet.
Ensta Gruppen AB
Org.nr: 556853-3490
Bedriva konsultverksamhet, handel, installation, service, utveckling och konstruktion inom IT, kommunikation, hemelektronik, el, tele, larm, skydd och säkerhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall förvalta egna ...
Entreprenörsgruppen JKC AB
Org.nr: 556716-5773
Stimulera utvecklingen av entreprenörskap och nya företag i Sverige. Genom utveckling och försäljning av utbildningsmaterial och utbildning, event och marknadsaktiviteter, nätverk och riskkapital samt stödja utvecklingen ...
EQ i Libra AB
Org.nr: 556997-5658
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom hälsa, ekonomi och företagsorganisationer. Internetförsäljning av näringstillskott, konstruktion och försäljning av hemsidor samt därmed förenlig verksamhet ...