Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Täby

Gemi Trading, Globala Ekonomi o MiljöinvesteringarKB
Org.nr: 969738-9725
Handel och agenturer av ozongeneratorer, möbler för offentlig miljö samt försäljning av byggprodukter och inredningsprodukter. Medicinsk dokumentation.
Gislason Konsult AB
Org.nr: 556448-0423
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i samband med företagsförvärv samt därmed förenlig verksamhet.
Goderik Sverige AB
Org.nr: 556084-8680
Bolaget skall bedriva konsulterande verksamhet inom informationsbehandling, ekonomi, administrativa tjänster, forskning och utveckling samt försäljning och marknadsföring av produkter och tjänster inom musik- och databra ...
Granlöf Consulting AB
Org.nr: 556929-0595
Företaget skall bedriva konsultation och rådgivning inom verksamhetsstyrning, ekonomi och finans.
Grönskande Kompaniet HB
Org.nr: 969735-8282
Trädgårdstjänster, blomsterdesign, rådgivning, kurser.
Gunn Hillding & Partner Mäklarbyrå AB
Org.nr: 556224-7584
Bolaget ska bedriva mäkleriverksamhet, konsulttjänster inom ekonomi och byggsektorn, förmögenhetsförvaltning, handel med bilar, båtar och därmed förenlig verksamhet, antikviteter och konst samt värdepapper och därmed för ...
Göran Rosvall Konsult AB
Org.nr: 556880-1640
Aktiebolaget ska bedriva 1. Olycksutredningar, rådgivning, utbildning, regel-metod- och konceptutveckling och därmed förenliga konsulttjänster inom områdena förebyggande av olyckor och angrepp, systematiskt säkerhetsarbe ...
Hallibalo AB
Org.nr: 556998-1573
Aktiebolaget ska bedriva konsulttjänster inom möten, event och kommunikation samt handel med finansiella instrument.
HBET AKADEKON
Org.nr: 916609-3881
KONSULTVERKSAMHET, UTREDNING, FORSKNING, UTVECKLING, UNDERVISNING OCH FÖRFATTARVERKSAMHET INOM EKONOMI
HBet Ekonomi-och Bokförings Firma Wikström
Org.nr: 969688-8701
Ekonomi, bokföring samt management konsulting.
HBet Rocknasse
Org.nr: 969603-3704
Handel och tillverkning av konfektion, dam, herr och barn. Handel och tillverkning av heminredning och hemtextil. Handel och renovering av äldre möbler och antikviteter. Konsult- och serviceverksamhet inom ekonomi och da ...
Healthtech Sweden AB
Org.nr: 556655-4316
Bolaget skall bedriva verksamhet inom hälso- och sjukvård samt bedriva konsultverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Henrik Fromm AB
Org.nr: 556704-2436
Bolaget ska bedriva konsultation inom ekonomi och strategi samt handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Henrik Holm Mgmt AB
Org.nr: 556558-5048
Bolaget skall bedriva rådgivande verksamhet inom företags- och organisationsledning, ekonomi och marknadsföreing samt därmed förenlig verksamhet.
Hilfe Consulting AB
Org.nr: 556984-3245
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet inom finans, ekonomi, utbildning, rekrytering och management samt därmed förenlig verksamhet.
HUREKA AB
Org.nr: 556765-0907
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom området ekonomi samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hörnåker Invest AB
Org.nr: 556366-3482
Bolaget skall bedriva förvaltning och förmedling av fastigheter, ny- och ombyggnationer av fastigheter, etablering av rörelsedrivande företag. Bolaget skall vidare bedriva utveckling, försäljning och marknadsföring av ek ...
Hötskain AB
Org.nr: 556475-4744
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsultverksamhet inom informationsteknologi (IT), elektronisk handel och förvalta värdepapper samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
Idébolaget i Stockholm AB
Org.nr: 556610-3882
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet, företrädesvis inom hotellbranschen, samt därmed förenlig verksmhet.
IMBO AB
Org.nr: 556844-7055
Bolaget ska äga aktier i bolag som bedriver utbildning, konsultverksamhet, personaluthyrning och rekryteringsverksamhet inom områdena personaladministration, administrativ rationalisering och data i huvudsak inom mjuk- o ...