Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Täby

Magdalena Örtendahl Melin AB
Org.nr: 556507-6964
Bolaget skall bedriva allmän konsultverksamhet inom management consulting, ekonomi- och organisation samt väg- och transport- området, samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
MaKa Consulting AB
Org.nr: 556906-5286
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT-, ekonomi-, finans- och redovisningsområdet, äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Marmic Invest AB
Org.nr: 556964-0666
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt bedriva konsultverksamhet inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Mattias Isberg Ekonomi AB
Org.nr: 556670-0711
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning och skatt.
MedHorse HB
Org.nr: 969672-7719
Konsultation inom ekonomi- och fastighetsbranschen samt IT- design. Uppfödning, tävling samt handel med galopphästar.
Medicologi HB
Org.nr: 969617-2676
Föreläsningsverksamhet inom ledarskap och medicin.
Mikael Ström Konsult AB
Org.nr: 556936-1388
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom restaurangbranschen och därmed förenlig verksamhet.
MILJÖHUSET KB
Org.nr: 916640-5630
UPPDRAGSVERKSAMHET INOM EKONOMI, ORGANISATION OCH MARKNADSFÖRING SAMT FÖRMEDLING AV LOKALER OCH DÄRMED FÖRENLIG FÖRETAGSSERVICE
Minspiro AB
Org.nr: 556757-3307
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, projektledning, testledning och utbildning. Coaching, försäljning av produkter, utbildning och föreläsningar inom området personlig utveckling, ekonomi oc ...
MIRLO Ekonomi och Media AB
Org.nr: 556542-0808
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom reklam- och marknadskommunikation och ekonomi samt idka därmed förenlig verksamhet.
MJ Alt AB
Org.nr: 556555-6098
Bolaget skall bedriva restaurangrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Moelli AB
Org.nr: 559008-8877
Konsultverksamhet inom lönehantering, personalfrågor, human resource, ekonomi, trädgård och parkskötsel, catering, djurpassning. Inredning.
Morsgumman AB
Org.nr: 556921-1195
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och äga och förvalta värdepapper och kapital.
MR Martin Rüdén Invest AB
Org.nr: 556564-3995
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av värdepapper. Äga och förvalta fast och lös egendom. Idka konsultverksamhet inom områdena marknad, ekonomi, handel. Bedriva handelsagentur- rörelse och rörelse avseende ...
MvH Ekonomi AB
Org.nr: 556535-6085
Bolaget skall bedriva verksamhet gällande bokföring, redovisning, revision, deklarationer och ekonomisk rådgivning samt publikationer.
Mångubben AB
Org.nr: 556399-0745
Bolaget skall bedriva handel med och förvaltning av fastigheter, handel med värdepapper, valutor, immaterialrättigheter och konstföremål konsultverksamhet huvudsakligen avseende företagsledning, utveckling och ekonomi sa ...
Natch AB
Org.nr: 556867-8006
Företaget skall bedriva konsultverksamhet avseende företags ekonomi och organisation samt värdepappershantering och därmed förenlig verksamhet.
Nerep Ekonomianalys AB
Org.nr: 556272-8922
Bolaget skall idka konsultverksamhet inom främst ekonomi, redovisning och finansiering men också inom bygg- och anläggningsteknik, IT, försäkring och därmed förenlig verksamhet.
NOVA GARNEFÄLT HB
Org.nr: 916623-1812
KONSULTATIV VERKSAMHET AVSEENDE JURIDIK, EKONOMI OCH MEDICIN, HANDEL MED VÄRDEPAPPER
Novem HB
Org.nr: 969764-2974
Företaget skall bedriva verkamhet inom ett flertal olika segment: Konsultverksamhet i ekonomi, administration och submarin teknik. Utbildning och kurser inom golf, båtliv och navigation samt matlagning och bakning. Impor ...