Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Täby

ClueBox AB
Org.nr: 556956-9824
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet och försäljning inom säkerhet, främst avseende säkerhetsprodukter inom lås och larm för företag och privatpersoner, samt bedriva kundservice i anslutning därtill, bemanning och därme ...
Cogita Development HB
Org.nr: 969698-9830
Bolaget skall bedriva : Strategisk rådgivning på företagsledningsnivå. Utbildningsverksamhet inom industiell ekonomi Uthyrningsverksamhet inom fritid, kultur och natur ( byggnads- kultur, stugor, spa, segling, paddling, ...
Complexor AB
Org.nr: 556692-6753
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet och bemanning, nationell och internationell, inom kompetensområden såsom ledning, marknad och organisation, samt teknik, data, ekonomi, samt risk- och ko ...
Congruenta AB
Org.nr: 556616-8596
Bolaget skall tillhandahålla konsulttjänster inom ekonomi, administration, kommunikations- och förändringsarbete, motion och friskvård, förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Constanza AB
Org.nr: 556751-4350
Konsulttjänster inom redovisning, ekonomi, administration och därmed förenlig verksamhet
Controller Konsult Älgevik AB
Org.nr: 556332-2998
Bolaget skall bedriva ekonomi- och managementkonsulting inom företag, handel med värdepapper och fastigheter, ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet. Konsulting'coaching inom friskvård och förebyggande hälsovård s ...
Cordura Juridik AB
Org.nr: 556924-8957
Juridisk konsultation och rådgivning, ekonomi och administration inom i huvudsak området familjerätt fumanjuridik. Tjänsten inbegriper även stödjande samtal samt praktiskt hjälp med allehanda sysslor som behöver utföras ...
Corevelay AB
Org.nr: 556791-6738
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT-, ekonomi-, finans- och redovisningsområdet, äga och förvalta fast egendom, äga och förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Creative Roses AB
Org.nr: 556773-6656
Bolaget ska bedriva projektering, kommunikation, information, grafisk produktion och musikproduktion, konsthantverk, äga och förvalta värdepapper samt fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
CT Teknik i Täby AB
Org.nr: 556902-4283
Aktiebolagets verksamhet skall vara - att utveckla teknik inom områdena pulvertillverkning, pulverhantering, - att sälja licenser inom dessa teknikområden - att utveckla och marknadsföra produkter för marin verksamhet
D W Redovisning AB
Org.nr: 556942-5654
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning, skattefrågor samt idka handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
DALSBYN KONSULT HB
Org.nr: 916626-6651
KONSULTVERKSAMHET INOM DETALJHANDEL OCH EKONOMI SAMT TRAVSPORTSVERKSAMHET
Dasabu AB
Org.nr: 556860-2600
Bolaget skall utveckla och sälja IT-system, bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, affärsutveckling, it och försäljning samt dessutom även köpa, sälja och förvalta fast egendom samt bedriva handel med värdepapper och dä ...
Daybreak AB
Org.nr: 556934-5910
Företaget ska bedriva konsulttjänster inom musikindustrin.
Dealdonegood AB
Org.nr: 556915-7802
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom diverse branscher främst media-industrin. Bolaget skall även verka som uthyrare av kvalificerade ledningspersoner på kort eller lång sikt. Bolaget skall även erbjuda Corporate So ...
Delfinina AB
Org.nr: 556739-9075
Bolaget skall bedriva kapitalförvaltning, catering, äga och hyra ut fastigheter, äga och förvalta noterade och onoterade aktier, konsulttjänster inom ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Denint AB
Org.nr: 556714-3713
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och management, produktlansering inom dental och handel med klockor, handel med mattor och textilier, äga och förvalta fast och lös egendom, handel med värdepapper, samt ...
Denint Consulting AB
Org.nr: 556782-9733
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva uthyrning av personal samt konsultverksamhet inom områdena ekonomi, management, administration, restaurang, butik, handel och dental, samt därmed förenlig verksamhet.
Doceo AB
Org.nr: 556071-3819
Bolaget skall bedriva konsultation inom revision och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Douglas Goderik Marketing Sverige AB
Org.nr: 556991-1117
Bolaget skall beskriva konsulterande verksamhet inom sociala medier, ekonomi och administrativa tjänster samt försäljning och marknadsföring av produkter och tjänster inom hälsa och träningsbranschen samt äga och förvalt ...