Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Täby

Implementum Service AB
Org.nr: 556476-8744
Bolagets verksamhet är tillhandahållande av verkstadslokaler och maskinpark, rese- konferens- samt mediaarrangemang för medlemmar i Uppfinnarföreningen Implementum. Konsulttjänst inom inovationer.
Infiniti Medical AB
Org.nr: 556389-3675
Bolaget skall bedriva handel, export och import av medicinsk utrustning, konsultationsverksamhet inom ekonomi och marknadsföring samt förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksa ...
Informationsföretaget Bonlaboris HB
Org.nr: 969627-3730
Konsultverksamhet inom ekonomi, marknadsföring, reklam och information samt konsultation och egen drift av parti- och detaljhandel med husdjursfoder, tillbehör och prylar.
Irido AB
Org.nr: 556476-8629
Bolaget skall bedriva konsult- utbildningsverksamhet inom ekonomi- dataområdet, handel med aktier och värdepapper samt finansverksamhet dock ej sådan verksamhet som avses i lagen om bank- och kreditaktiebolag och därmed ...
Isbjörnen Åhusen AB
Org.nr: 556971-2788
Bolaget ska bedriva fastighetsutveckling och förvaltning samt därtill relaterad verksamhet.
J2M konsult AB
Org.nr: 556384-6996
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet inom affärsområdena ekonomi och administration, data och informationsteknologi, management, utbildning, inredning samt sälja produkter och tjänster inom dessa områden. Bolaget ...
JA Andersson Consulting AB
Org.nr: 556913-7754
Bolaget ska bedriva konsult-, rådgivnings- och utbildningsverksamhetinom industri- och tjänstesektorn med inriktning mot projektledning, test och kvalitetssäkring samt därmed förenlig verksamhet. Vidareska bolaget äga oc ...
Jane Andersson Agenturer AB
Org.nr: 556854-9744
Aktiebolaget ska bedriva agenturverksamhet såsom inköp samt försäljning av kläder, väskor, skor, konsulttjänster inom ridsport samt viss försäljning av ridkläder samt hästtillbehör.
JAU Consultants AB
Org.nr: 556768-4070
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, juridik, idrott, marknadsföring, PR, reklam, underhållning samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Därjämte kan bolaget förvalta fast och lös egendom samt bedriva därm ...
JOL Management Consulting AB
Org.nr: 556828-1645
Bolaget ska bistå medelstora och stora företag i omorganisationer eller etablering av verksamhet samt konsultera inom ekonomi och HR samt därmed förenlig verksamhet.
JPR Holding Sweden AB
Org.nr: 556456-4465
Bolaget skall förvalta fast och lös egendom. Bedriva konsultverksamhet inom Sjöfart, Ekonomi, Musik och därmed förenlig verksamhet.
Juris - Juridisk Informationsservice AB
Org.nr: 556579-9383
Bolaget skall bedriva förmedling av information och tjänster inklusive handel med böcker och andra medier samt prenumerationsförmedling i första hand till företag - yrkesverksamma - studerande inom juridik, ekonomi, admi ...
k-biz AB
Org.nr: 556914-8579
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, företagsutveckling samt projektledning. Dessutom ska företaget vara verksamt inom utbildning och personlig utveckling. Bolaget ska även bedriva handel med värdepapper s ...
Karinta-Konsult HB
Org.nr: 969606-0780
Konsultverksamhet inom kärnsäkerhet och miljökonsekvenser samt därmed förenlig verksamhet.
Karla Ekonomi AB
Org.nr: 556147-4684
Bolaget skall driva bokföringsbyrå, handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Karolina Österman Music & Beyond AB
Org.nr: 556967-6066
Bolaget ska bedriva bokning, producera och sälja artister, musik- och eventproduktioner samt reklam till musik och event och därmed förenlig verksamhet.
Karpau AB
Org.nr: 556834-6398
Företaget skall bedriva konsultation inom ekonomi, administration och management. Företaget skall också äga och förvalta viss egendom såsom värdepapper, fast och lös egendom.
Karrenjo Group AB
Org.nr: 556780-6194
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling, management och ekonomi, förvalta värdepapper och fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Katarina och Co AB
Org.nr: 556817-0608
Konsultverksamhet inom ekonomi.
L & J Werre Management AB
Org.nr: 556562-2718
Bolaget skall bedriva projekt- och fastighetsmanagement, marknadsföring och konsulting inom ekonomi- och finansieringsfrågor, personalrekrytering och ledarskapsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.