Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Täby

Thabela Invest AB
Org.nr: 556815-4602
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter samt förvaltning av värdepapper. Bolaget ska dessutom bedriva guideverksamhet, konsultation avseende marknadsföring och ekonomi och därmed förenlig ve ...
Thomas Andersson Ekonomi o Juridik AB
Org.nr: 556371-6645
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att sälja tjänster inom området affärsjuridik och ekonomisk rådgivning, exploatera eller äga och förvalta fast egendom direkt eller indirekt, aktier och andra värdepapper samt ...
Thorig HB
Org.nr: 969770-8676
Företaget ska bedriva tjänster inom områdena - Dykverksamhet och dykutbildning - Musik- och konsertverksamhet - Administrativa tjänster inom ekonomi, redovisning och personaladministration - Konsulttjänster inom affärs- ...
Ticmera AB
Org.nr: 556780-9818
Aktiebolaget ska bedriva handel med varor och tjänster inom IT, ekonomi och administration, fritid och hobbybranchen samt därmen förenlig verksamhet.
Tolfes Invest AB
Org.nr: 556521-0241
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva: kapitalförvaltning genom att investera och förvalta bolag i många olika branscher kapitalförvaltning genom att idka handel med värdepapper, konst och antikviteter förvaltnin ...
Tomalo AB
Org.nr: 556768-4419
Bolaget ska såsom konsult bedriva projektledning, utrednings- verksamhet och framtagning av rutiner inom administration, ekonomi, distribution och produktion.
Tonique Consulting Group AB
Org.nr: 556754-8119
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom företagsledning, administration, ekonomi samt försäljning. Konsulttjänsterna ska erbjudas företag inom branscherna telekommunikation, verkstadsindustri och biblioteksutrustning.
Travel Research Scandinavia AB
Org.nr: 556881-9584
Företaget skall bedriva handel och konsultationer inom turism och paketresor samt handel med konsumtionsvaror (inom ramen för fair trade handarbeten, tyger, kläder, te och kryddor från utvecklingsländer). Företaget komm ...
Triax Consulting i Stockholm AB
Org.nr: 556889-6012
Bolaget skall jobba med konsulting inom projektledning, IT, ekonomi och försäljning samt därmed förenlig verksamhet.
Trier Ekonomi AB
Org.nr: 559001-4642
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning och skatt samt därmed förenlig verksamhet.
Triften AB
Org.nr: 556993-7054
Bolaget skall äga och bedriva restaurang-, café och bageri- rörelse, catering, konferens och festvåningsverksamhet samt tillhandahålla utbildning och konsultationer för hållbar och medveten livsmedels- och restaurangutve ...
Trigonia AB
Org.nr: 556545-6273
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och utbildning inom datorteknik och ekonomi. Direkt eller indirekt bedriva investeringsverksamhet och i samband därmed förvärva, äga och förvalta samt försälja andelar, aktier, del ...
True Financial Consultants i Stockholm AB
Org.nr: 556877-2015
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och management samt därmed förenlig verksamhet.
TUF Management AB
Org.nr: 556932-3214
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ledning, för- säljning, marknadsföring och ekonomi samt bedriva utveckling och handel inom ridsport samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Tunroth Management AB
Org.nr: 556926-7130
Bolaget skall utföra och förmedla konsulttjänster inom ekonomi, projekt- och företagsledning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Twice Can Be Solutions HB
Org.nr: 969689-6407
Tillhandahålla och förmedla kunskap, information och upplevelser.
Tyreco AB
Org.nr: 556839-9132
Säkerhetskonsult samt utbildning inom säkerhet. SNI 80100
U-R-Promotion AB
Org.nr: 556815-2135
Bolaget ska bedriva idé arbete, produktion och försäljning av promotionmaterial, profilkläder, mat och godis och övriga snarlika produkter avseende reklam och marknadsföring. samt konsultverksamhet inom administration, e ...
Udrup solskyddsprodukter HB
Org.nr: 969613-3702
Konsultation av solavskärmning.
UJ Revision AB
Org.nr: 556896-7987
Bolaget skall bedriva revision, rådgivning och konsultation inom ekonomi och skatter, förvaltning av fast egendom och värdepapper samt annan därmed förenlig verkamhet.