Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Täby

Aktiebolaget KA-Kontrollansvarig Bygg Leif Jansson
Org.nr: 556973-9963
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom byggbranschen, bygg och anläggningsarbeten inklusive installationer, fastighetsförvaltning, handel med värdepapper, utbildningstjänster, projektledning ...
Aktiebolaget Recopa
Org.nr: 556071-9709
Bolaget skall utveckla och exploatera uppfinningar och produkter, bedriva konsultverksamhet inom kemi, medicin, psykologi och ekonomi innefattande såväl utbildning som rådgivning, vidare driva handel med produkter inom d ...
Aktiebolaget Traugott & Co
Org.nr: 556804-3151
Bolaget ska bedriva projektledning och produktionsledning inom event och marknadskommunikation samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Alchemilla Stockholm AB
Org.nr: 556933-8204
Bolaget skall bedriva konsultuppdrag samt anläggning inom trädgårdsförvaltning, konsultuppdrag inom ekonomi, ledarskap och andra administrativa tjänster, import av textilvaror och elektroniska eller motordrivna trädgårds ...
Alfhem AB
Org.nr: 556486-4725
Aktiebolagets verksamhet ska vara att förmedla fastigheter, insatslägenheter, lokaler, rörelser förmedla plast, glas- och keramikvaror till maskin- och verkstadsteknisk industri, bedriva språkutbildning samt idka därmed ...
Alineko AB
Org.nr: 556928-5082
Konsultverksamhet avseende redovisning och ekonomi samt att bedriva friskvårdsfrämjande verksamhet avseende hälsa, kroppsvård och kost. Detta med inriktning på ekologiska och naturliga produkter samt föreläsningar och ti ...
Allerbrand Development AB
Org.nr: 556568-3777
Bolaget ska bedriva konsultation och verksamhetsstyrning inom ekonomi och finans samt institutionell utveckling och bolags- styrning (corporate governance) samt därmed förenlig verksamhet.
Amperia AB
Org.nr: 556422-3856
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och IT, och därmed förenlig verksamhet.
Anbera Ekonomi & Redovisning AB
Org.nr: 556063-0310
Bolaget ska bedriva redovisnings- och konsultverksamhet inom ekonomi och företagsutveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Ancora Marin & Konsult AB
Org.nr: 556714-4224
Bolaget skall bedriva försäljning av marina reservdelar, båttillbehör, motorer och båtar,byggnadsverksamhet samt konsultation inom ekonomi.
Anders Hult AB
Org.nr: 556932-5987
Bolaget skall utföra konsulttjänster inom corporate governance, bolagsstyrning, ekonomi, riskhantering, intern kontroll, intern- revision, utdelning av oegentligheter, dataanalys, programvaru- försäljning, fotografering ...
Angarn Signal & Ekonomi AB
Org.nr: 556722-5650
Konsultverksamhet inom järnvägsbranschen med inriktning på signalsäkerhetsteknik. Konsultverksamhet inom datorbranschen med inriktning på installation service och felavhjälpning. Konsultverksamhet inom ekonomisk redovisn ...
Animo Ekonomi AB
Org.nr: 556549-0728
Bolaget skall bedriva ekonomisk rådgivning, redovisningsservice, fakturaservice, inkassoverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Annelie Engström & Co AB
Org.nr: 556302-0337
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom affärsutveckling, ekonomi- och miljöredovisning. Tjänster inom kontorsservice- området. Handel med fast egendom samt aktier och andra värdepapper.
AO Bonnevier Consulting AB
Org.nr: 556915-1607
Konsultverksamhet inom ekonomi och IT.
AP Control AB
Org.nr: 556753-6502
Konslultverksamhet inom ekonomi,redovisning, IT och därmed förenlig verksamhet.
Apak Konsult AB
Org.nr: 556709-9121
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, bokföring och redovisning, fastighetsutveckling samt handel med aktier och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Appelros & Pihl AB
Org.nr: 559029-8237
Aktiebolaget ska erbjuda konsultjänster och bemanningsuppdrag inom ekonomi och socialt arbete.
Aratus Sweden AB
Org.nr: 556612-4367
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom restaurangbranschen, handel med livsmedel, import och försäljning av alkoholhaltiga drycker. Bolaget skall även driva foto- och filmverksamhet, import, export och handel med k ...
Arken Zoo Holding AB
Org.nr: 556747-5651
Bolaget ska bedriva handel med foder och tillbehör för hund, katt, fågel, fisk och smådjur samt inom området hemdjursfackhandel, bedriva konsulterande verksamhet avseende inköp, administration, ekonomi, utbildning, utvec ...