Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Täby

Stegarås & Söner AB
Org.nr: 556448-8392
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsområdena ekonomi och administration, programmering och systemutveckling, informationsteknologi och interaktiva medier, projektledning och management, resor, utbildning, ...
Story Agency AB
Org.nr: 556171-8460
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med intellektuella rättigheter, konsultverksamhet inom ekonomi, administration och förlagsverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka annan förenlig ...
Strandvägen Promotion AB
Org.nr: 556704-3376
Bolaget skall arbeta som eventarrangör, konsult vid marknads- aktiviteter, försäljning av mediautrymme i nordisk media, importör och försäljning av alkoholhaltiga drycker, restaurang- och caféverksamhet, konsult inom bar ...
Streamline Consulting AB
Org.nr: 556539-4805
Bolaget skall bedriva bokföring och redovisning samt konsultverksamhet inom ekonomi. Idka handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Strejf Konsulting AB
Org.nr: 556971-6334
Bolagets verksamhet ska omfatta bedrift av konsultverksamhet inom administration, logistik, kundtjänstsupport, ekonomihantering och utbildning inom ekonomi samt därmed förenlig verkamhet.
Styron AB
Org.nr: 556613-6916
Bolaget skall bedriva tekniska konsultationer, utveckling och tillverkning av av mekanisk och elektronisk utrustning. Bolaget skall även bedriva konsultation inom ekonomi och administration. Bolaget skall även bedriva mu ...
Sunvin AB
Org.nr: 559027-2927
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, organisationsstruktur samt inom retailverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Super Solution AB
Org.nr: 556931-7984
Coaching, rådgivning, mentorskap. Utbildningar, föredrag och kurser inom kost, motion, andlig och fysisk hälsa samt ekonomi. Massage, healing och andra terapeutiska behandlingar. Förvaltning av värdepapper och fast egend ...
Sven Gedda Konsult AB
Org.nr: 556237-7456
Bolaget skall bedriva litterär, konstnärlig och vetenskaplig verksamhet, konsultutbildnings- och utvecklingsverksamhet inom områdena ekonomi, marknadsföring, företagsledning och sömnad, att äga och bedriva handel med fas ...
Svensk Företagsgolf AB
Org.nr: 556664-3473
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet kopplat till företagsevenemang inom sport och idrott och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också arrangera incentiveprogram och båtcharter för företag med därtill hörande konfe ...
Svensk Periferiteknik HB
Org.nr: 969643-0181
Konsultverksamhet för IT, ekonomi, data, telekommunikation och utbildning härför samt driva, äga och förvalta fast egendom, värdepappersförvaltning, försäljning av dataprodukter, presentreklam och installation och försäl ...
Svensk Redovisningsservice i Täby AB
Org.nr: 556107-3684
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi samt bedriva företagsledande tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
SweBond AB
Org.nr: 556261-2795
Bolaget ska bedriva konsultationer inom företagsledning, rådgivning inom ekonomi och redovisning, organisations och kompetensutveckling. Bolaget skall äga och förvalta fast och lös egendom fastigheter, värdepapper och ak ...
Sweden Competence Solutions AB
Org.nr: 556990-4898
Hjälpa företag och organisationer att upprätthålla, utveckla och leda arbete inom ekonomifunktionen och andra interna funktioner. Gå in som projektledare, extern resurs eller agera rådgivare till en verksamhet för att fö ...
Swedish Green Products KB
Org.nr: 969757-9622
Import, export, handel med miljövänliga energikällor, köp, försäljning, förvaltning av fastigheter, värdepapper, kommersiella fastigheter, bolag och därmed förenlig verksamhet.
Szemiller Service HB
Org.nr: 969713-1861
Städning, idrottsträning, manager inom nöjesindustrin.
Söderlund & partner AB
Org.nr: 556991-3402
Event, fest och bröllopskoordinering. Konferensbokning för företag som privatpersoner Seminarium och teambuidling för företag som privatpersoner Konsultverksamhet inom ledarskap och management.
T & E Konsulter HB
Org.nr: 969747-1861
Konsulttjänster inom teknik, vakuum, bygg, vatten- och avlopp, management, hr och ekonomi. Bild- och fotoverksamhet, utbildning och träning inom Yoga samt därmed förenlig verksamhet.
Tapit in AB
Org.nr: 556879-1510
Bolaget ska bedriva förvaltning av aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
TelecomIT TMC Holding AB
Org.nr: 556522-3350
Bolaget skall äga aktier i bolag som bedriver utbildning, konsultverksamhet, personaluthyrning och rekryteringsverksamhet inom områdena personaladministration, administrativ rationalisering och data i huvudsak inom mjuk- ...