Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Täby

NTR Consultants AB
Org.nr: 556566-3944
Bolaget skall erbjuda konsulttjänst inom system och verksamhetsutveckling, projekt och produktledning, kvalitet och iso certifiering, ekonomi och bolagsadminstration samt förvaltning av system och tjänster, mot kunder i ...
Nyberg Consulting AB
Org.nr: 556786-4904
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom ekonomi och försäljning, rådgivning inom inredning, förvaltning av kapital och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Nyvallen Ekonomi AB
Org.nr: 556038-4660
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultverksamhet inom redovisning, organisation och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Obtera Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556851-6800
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och verksamhetsstyrning.
Oeight Consulting AB
Org.nr: 559026-0518
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena försäljning, redovisning, ekonomi, management, personal och friskvård, samt dessutom bedriva investeringsverksamhet och handel med värdepapper, samt därmed förenlig v ...
Office work Täby AB
Org.nr: 559020-8251
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning och administration samt därmed förenlig verksamhet.
One-of-a-kind-resorts i Stockholm AB
Org.nr: 556240-1751
Bolagets ska bedriva köp, försäljning, hyresverksamhet och förvaltning av fastigheter, bostadsrätter och andelar, hotell och konferensverksamhet samt konsultverksamhet inom ledarskap, företagande, ekonomi, försäljning, m ...
P. Forsgren Utveckling, Krafthuset KB
Org.nr: 916621-6953
KONSULTATIV VERKSAMHET INOM MILJÖOMRÅDET, TEKNIK OCH EKONOMI
Palantir AB
Org.nr: 556370-4914
Bolaget skall bedriva redovisning, programutveckling och försäljning av datorer, konsultverksamhet inom ekonomi, skatter och data samt därmed förenlig verksamhet.
Panobér KB
Org.nr: 969721-2471
Handel med verkstadsmaskiner, fordon, båtar och entreprenad- maskiner, äga och förvalta värdepapper och fast egendom. Byggverksamhet, fastighetsförvaltning, uthyrning av arbetskraft, konsulttjänster inom ekonomi och indu ...
Parkman i Sverige AB
Org.nr: 556614-8853
Bolaget ska bedriva uthyrning av parkeringsplatser och klädförvaring samt transport av bilar och persontransporter, verksamhet inom belysnings- och energieffektivisering, försäljning, utveckling och tillverkning av belys ...
PartnerConsult i Täby AB
Org.nr: 556328-1855
Bolagets firma skall bedriva konsultverksamhet inom data, ekonomi, administration, utveckling och företagsledning. Fastighetsförvaltning samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Pernilla Staaff AB
Org.nr: 556959-7775
Företaget ska hyra ut konsult inom ekonomi och administration samt kunna handla med egna aktier.
Personalia i Stockholm AB
Org.nr: 556284-4828
Bolaget skall bedriva rekrytering, uthyrning av personal inom nedanstående områden. Konsult-,utvecklings-,marknadsförings- och affärsverksamhet inom IT-området med speciell inriktning på outsourcing, softvaruutveckling, ...
Peveria HB
Org.nr: 969645-2888
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, företagsledning, juridik samt ekonomi, företrädesvis inom fastighetsfrågor jämte därmed förenlig verksamhet, förmedling av fast egendom, förvaltning av fast eg ...
PGE Invest AB
Org.nr: 556721-8127
Bolaget skall sälja och förmedla konsulttjänster inom management, företagsledning och ekonomi. Äga och förvalta värdepapper samt fast egendom. Uthyrning av fast egendom.
Plana AB
Org.nr: 556622-3292
Aktiebolaget ska tillhandahålla konsulttjänster i obeståndsfrågor och allmän svensk affärsjuridik samt även idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall tillvarataga borgenärer och övriga fordringsägares intressen i sa ...
PnB People & Business AB
Org.nr: 556759-4907
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva konsult-och utbildningsverksamhet inom Human Resources och affärsutveckling, konsult och utbildningsverksamhet inom ekonomi och redovisning, kapitalförvaltning samt idka hand ...
Pokerevent Sweden AB
Org.nr: 556697-8267
Bolaget ska bedriva events och utbildningar samt därmed förenlig verksamhet.
Proartist AB
Org.nr: 556349-3666
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende ekonomi, PR och karriärplanering för artister inom musik-, film- och teaterbranschen. Bolaget skall också bedriva egen musik-, film- och teaterproduktion samt idka annan d ...