Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Täby

Pär Air, heli and safety AB
Org.nr: 556968-7535
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom juridik, ekonomi samt personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva konsultverksamhet inom vetenskap, utveckling och teknik för utveckling av ...
Qubric AB
Org.nr: 556959-0168
Bedriva revision av ledningssystem. Rådgivning och utbildning inom kvalitetsledning, livsmedel, bryggeri och kvalitetssäkring av laboratorier.
R & G InfoTech Consulting AB
Org.nr: 556825-3149
Bolaget ska bedriva import, export, marknadsföring och försäljning av data och teknikrelaterade produkter inom IT, musik, AV-sektorn samt därtill hörande konsultverksamhet, bedriva event och konstnärlig verksamhet, mässo ...
Ragnarsson Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556252-2820
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksam- het inom ekonomi, redovisning och finansiering, äga och förvalta fast och lös egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet.
RamNor Holding AB
Org.nr: 556968-3179
Aktiebolaget bedriver holdingverksamhet där affärsidén är att starta, förvärva, äga och utveckla hel- eller delägda bolag, förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
RECC Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556817-3206
Konsultverksamhet inom ekonomi.
Redovisningsjouren Stockholm/Täby AB
Org.nr: 556583-2697
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi samt företagsledande tjänster ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Redovisningskonsult Susanne Rosenhamer AB
Org.nr: 556718-6712
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultationer inom ekonomi, redovisning och controlling. Bolaget skall även bedriva konsultationer inom design och inredning samt försäljning av inredning och därmed före ...
Refsta Ekonomi & Revision AB
Org.nr: 556859-9053
Bolaget ska bedriva revision och ekonomisk rådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Rekeforce AB
Org.nr: 556829-2758
Bolaget ska arbeta med konsultverksamhet, ägande av konsultverksamhet inom ekonomi- och IT-branschen och därmed förenlig verksamhet.
Residual AB
Org.nr: 556737-8178
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom ekonomi, verksamhetsstyrning, ledarskap, entrepenad och därmed förenlig verksamhet.
Revicator AB
Org.nr: 556040-3197
Bolaget ska idka bokförings- och konsultverksamhet, handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Riks Invest International AB
Org.nr: 556297-7024
Bolaget ska bedriva konsultationer, chef att hyra, i ekonomiska-, informationsbehandlings-, och ägarfrågor samt förmedlings- verksamhet inom områdena som finansiering, företag, investering och liknande, äga och förvalta ...
Rimax Solution AB
Org.nr: 556964-8511
Konultverksamhet och bemanningsverksamhet inom ekonomi, skadevärdering av fordon, rådgivning inom billackering och skadeverkstad
RIMU AB
Org.nr: 556874-8528
Bolaget skall erbjuda konsulttjänster inom ekonomi, administration, affärsutveckling, management, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet
RITDATA I STOCKHOLM AB
Org.nr: 556386-3033
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena data, ekonomi, formgivning, hälsa, personlig utveckling, landskapsarkitektur och trädgård, utöva behandlingar inom hälsa, utbildning inom data, ekonomi, hälsa och trä ...
RogSjo Consulting AB
Org.nr: 556869-0530
Aktiebolaget skall bedriva konsultverksamhet inom management, ekonomi, och kvalitetstyrning, import och agenturverksamhet inom jakt, fiske och fritidsområdet jämte därmed förenlig verksamhet.
Rolf Ericsson Managementkonsult AB
Org.nr: 556047-4628
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet avseende företags- ledning, ekonomi, marknadsföring och juridik samt kapital-, placerings- och investeringsverksamhet ävensom handel och förvaltning av fast och lös egendom jä ...
Rosa Helikopter AB
Org.nr: 556635-8940
Bolaget arbetar för att främja kontrakterade artisters utveckling och karriär. Detta sker exempelvis genom att agera som manager samt komposition, inspelning, marknadsföring och framförande av alster såväl live som på in ...
RTM Ekonomi AB
Org.nr: 556259-3011
Bolaget skall bedriva konsultativ rörelse inom data och ekonomi samt innovativ verksamhet inom elektronikområdet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.