Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Täby

Ulf Saletti AB
Org.nr: 556318-6898
Bolaget skall driva konsultverksamhet inom sportbranschen samt reklamproduktionsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
ULFGO Ekonomikonsult HB
Org.nr: 916642-9663
Konsult inom ekonomi och ekonomisk förvaltning.
Union Brands AB
Org.nr: 556989-2655
Aktiebolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel, import, export, marknadsföring, distribution, lagring, inköp, försäljning, utbildning, innovation, rådgivning och ekonomi inom vin, sprit, öl, cider, m ...
UPPDRAGSHUSET KB I SOLLENTUNA
Org.nr: 916638-6095
Uppdragsverksamhet inom ekonomi, organisation och marknadsföring samt ägande och förvaltning av fastigheter och därmed förenlig utbildning.
V L Konsult AB
Org.nr: 556829-1198
Bolaget ska bedriva konsultation inom redovisning och ekonomi. Bedriva konsultation inom mjukvaru- och webbutveckling. Bedriva konsultation inom Projektledning och IT- utveckling, samt därmed förenlig verksamhet.
Vallentuna Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556346-7546
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administration ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Vallsta Vindkraft AB
Org.nr: 556862-4927
Aktiebolaget ska bedriva utveckling och investering i vindkraftprojekt samt bedriva handel med värdepapper, fastigheter och därmed hörande verksamhet.
Vanerell Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556588-1090
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och företagsledning samt därmed förenlig verksamhet.
Victra AB
Org.nr: 556962-2052
Aktiebolaget ska bedriva konsultationer inom företagsadministration som inköp, logistik och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall företaget bedriva handel med konsumentvaror såsom inredning och barnarti ...
Viveka Luiga Ekonomibyrå AB
Org.nr: 556828-4656
Bolaget ska bedriva konsultation inom redovisning och ekonomi, jämväl äga och förvalta fast och lös egendom, företrädesvis aktier och värdepapper, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
W by Sofia AB
Org.nr: 559013-2550
Butikshandel med kläder, skor, möbler och accessoarer. Internethandel med kläder, skor, möbler och accessoarer. Bröllopskoordinering.
Wassbergs Tryckeri AB
Org.nr: 556476-9619
Bolaget skall bedriva grafisk konsultverksamhet samt konsultationer inom ekonomi och redovisning.
Wellholm Group AB
Org.nr: 556766-8016
Bolaget skall bedriva verksamheter inom konstruktion och konsultation företrädesvis inom områdena system, mjukvara, dataprogramkvalitet, organisationsutveckling och logistik, anordna events, utbildning, bedriva detaljhan ...
Xerex AB
Org.nr: 556121-8388
Bolaget skall direkt eller indirekt, på uppdrag eller i egen regi, med egen personal eller inhyrda konsulter, bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av mekaniska, elektriska och kemiska produkter inom vacuumbra ...
XL Asset Management AB
Org.nr: 556794-6511
Bolaget skall investera i värdepapper och fastigheter samt erbjuda fastighetsförvaltningstjänster och konsulttjänster inom ekonomi och datautveckling samt därmed förenlig verksamhet.
Zhila AB
Org.nr: 556871-9792
Bolaget skall bedriva restaurang- och caféverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Zinbiolo AB
Org.nr: 556618-1862
Bolaget skall bedriva utveckling av multimedia, IT-system, projektledning, projektstyrning, programmering och systemering av mjukvara, utveckling av administrativa system, utveckling av webbaserade IT-system, design och ...
Zoo Support Scandinavia AB
Org.nr: 556582-6269
Aktiebolaget ska bedriva handel med foder och tillbehör för hund, katt, fågel, fisk och smådjur samt inom området hemdjursfack- handel, bedriva konsulterande verksamhet avseende inköp, administration, ekonomi, utbildning ...
ÅPE Konsult AB
Org.nr: 556800-2801
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom hotell, finansiering, data, ekonomi, administration, garageverksamhet, detaljhandel och energieffektivisering samt köp och försäljning av konst och därmed förenlig verksamhet. ...
Ängsviolen AB
Org.nr: 556776-5952
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi samt företagsledande tjänster, samt därmed förenlig verksamhet.