Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Täby

Astrid Nordin Consulting AB
Org.nr: 556201-1543
Bolaget skall dels bedriva konsultverksamhet inom områdena pro- grammering, datorisering, ekonomi och teknik samt därmed förenlig verksamhet, dels bedriva försäljning av kosmetika, bijouterier, presenter, konst samt därm ...
Avenko AB
Org.nr: 556602-5101
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet och försäljning inom ekonomi, administration och elteknik. Vidare skall bolaget bedriva rekreations- och friskvårdsverksamhet samt handel med hästar och produkter för hästverk ...
Axbom Accounting AB
Org.nr: 559012-2171
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning och ekonomi samt därmed förenlig verksamhet.
Axena Company Service AB
Org.nr: 556281-4557
Bolagets ska ge support, utveckla, marknadsföra, försälja och distribuera egna och andras IT-system, Communities och internet- tjänster och hårdvaror samt liknande produkter. Bolaget ska även tillhandahålla IT-tjänster i ...
Balans i Täby AB
Org.nr: 559021-0844
Bolagets skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi. Främst löpande bokföring och bokslut. Bolaget skall även bedriva fotoverksamhet.
Bamboo Collection AB
Org.nr: 559023-7136
Konsultverksamhet inom resebranschen, hotellrepresentation i Norden (försäljning, marknadsföring och PR).
Baraque AB
Org.nr: 556473-0389
Bolaget skall bedriva agenturverksamhet och försäljning av profilprodukter, kläder, textilvaror, lädervaror, bijouterier och inredningsprodukter samt konsultverksamhet inom företags- ledning, ekonomi och administration s ...
Bastet Business AB
Org.nr: 556681-3407
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom projektledning'administration, kompetens- profilering, personlig utveckling, marknadsföring, ekonomi samt smyckeförsäljning.
BDE Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 559035-9898
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning och därmed förenlig verksamhet.
Bearstone Advisory AB
Org.nr: 556810-9606
Bolaget ska bedriva konsultationer och rådgivning inom ekonomi, redovisning, revision, finansiering, tillgångsförvaltning och ledarskap, äga och förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper samt bedriva därmed för ...
Bendréusgruppen AB
Org.nr: 556777-5894
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende ADB, ekonomi, försäljning, management, marknadsföring, utbildning och över- sättning, försäljning av datorer, litteratur, kläder, present- och reklamartiklar samt förvaltnin ...
Bengt Dalhammar Juridik AB
Org.nr: 556433-4521
Bolaget ska bedriva konsulterande verksamhet såvitt avser juridik, skatter och ekonomi, äga, köpa, sälja, förvalta och förmedla fast egendom samt bostadsrätter, äga och förvalta lös egendom, inklusive aktier och andra vä ...
Bergodahl Konsult AB
Org.nr: 556716-7563
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier och fastigheter, bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Bermu AB
Org.nr: 556516-1576
Bolaget skall bedriva företagsutveckling, företagsförmedling, förvaltning av lös och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Berselius Consulting AB
Org.nr: 556907-3900
Konsultation och utbildning inom ekonomi och IT.
Björn Axel Ekonomi & Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556220-9790
Bolaget skall köpa, sälja och förvalta värdepapper samt fast egendom, bedriva hästavel samt därmed förenlig verksamhet.
Blackyard International Investment Group AB
Org.nr: 556777-4087
Bolaget ska bedriva rådgivning till företag i anledning av bolagsförvärv, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Blomstra Ekonomi AB
Org.nr: 556825-1218
Företaget skall bedriva konsultverksamhet inom redovisning, bokföring, skatterådgivning och därmed förenlig verksamhet.
Blurred Lines AB
Org.nr: 556971-7688
Design och försäljning av konstverk, inredningsprodukter, textilier, trycksaker och mönster, fotografering och bildbehandling, konsultverksamhet inom design, inredning, projektledning och eventplanering, samt därmed före ...
BoFoKoDa AB
Org.nr: 556843-3717
Bokföring och ekonomi, konferens, data och IT-tjänster och därmed förenlig verksamhet.