Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Täby

L Forslund Kardio Konsult AB
Org.nr: 556901-8194
Aktiebolaget ska bedriva läkarpraktik enligt gängse praxis dels som egen verksamhet, dels i form av uppdrag erhållna från bemanningsföretag. Därutöver ägna sig åt medicinsk undervisning i form av förläsningar och praktis ...
Lars-Ove Wijk Förvaltning AB
Org.nr: 556688-5728
Bolaget ska äga och förvalta aktier, fastigheter, bostadsrättslägenheter och utföra ekonomi- och förvaltningstjänster samt därmed förenlig verksamhet.
LAW EK Täby AB
Org.nr: 556776-8642
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, utbildning och IT samt administrativa tjänster, friskvård, uthyrning av bostäder och fordon, aktieförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Leanders Sponsring & Event AB
Org.nr: 556748-2855
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet kopplad till sponsring och event marketing samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även arrangera resor, incentive program, konferenser, sportaktiviteter samt förmedla present- ...
Ledarskapsverkstan AB
Org.nr: 556930-6862
Ledarskaps- organisations- och verksamhetsutveckling Coachning, handledning och mentorskap Förbättringsledning och projektledning Chef att hyra
LEFI Ekonomi AB
Org.nr: 556630-7566
Bolaget skall bedriva redovisning, ekonomiska konsultationer, revision samt därmed förenlig verksamhet.
Lenmans Råd AB
Org.nr: 556612-8152
Aktiebolaget ska huvudskaligen bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och management och därmed förenlig verksamhet. Som en bisyssla skall företaget åta sig köruppdrag med häst.
Lerby Consulting AB
Org.nr: 556956-7489
Interim management inom ekonomi, finans och redovisning. Förändringsledning vid nystart, omstrukturering, nedskärning eller outsourcing. Utveckling av ekonomifunktion, effektivisering för ökad lönsamhet. Implementation a ...
LH-Elegreen AB
Org.nr: 556839-3499
Bolaget ska bedriva restaurangverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva design och konstruktion av byggnad samt målning av byggnad. Bolaget ska även sälja dekorations-material för inomhusdekoration ...
Living Management AB
Org.nr: 556179-2663
Aktiebolaget ska bedriva litterär produktion, bedriva utbildning och anordna kurser i ekonomi, marknadsföring och juridik, utföra konsulttjänster inom ekonomi, marknadsföring och juridik, bedriva handel med värdepapper ä ...
LMC Ekonomikonsult AB
Org.nr: 556850-4129
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att bedriva försäljning av konsultjänster inom ekonomi såsom löpande bokföring, årsbokslut och deklaration samt därmed förenlig verksamhet.
Lotsberget AB
Org.nr: 556680-4943
Bolaget skall bedriva finansiell och fastighetsrelaterad konsultverksamhet, konsultverksamhet inom ekonomi, organisation, ledarskap och projektledning, produktutveckling inom elektronik- området, förvaltning av fast och ...
Lotsberget II AB
Org.nr: 556968-1819
Bolaget skall bedriva finansiell och fastighetsrelaterad konsultverksamhet, konsultverksamhet inom ekonomi, organisation, ledarskap och projektledning, produktutveckling inom elektronikområdet, förvaltning av fast och lö ...
Lovord AB
Org.nr: 556808-1565
Bolagets verksamhet ska vara förlagsverksamhet inom böcker, ljud och bild. Samt Radioproduktion, Ljudproduktion, Bildproduktion, Bildkonstnärsverksamhet, Musikförlag, Ekonomi, Marknadsföring, reklambyrå
LRLJ2R Consulting AB
Org.nr: 556993-9332
Föremålet för bolagets verksamhet är att hantera rättigheter från patent, innovation och konsultation inom medicinsk, medicinteknisk samt bioteknologisk verksamhet, förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verk ...
Lunatique HB
Org.nr: 969602-0297
Ekonomisk rådgivning, redovisning och bokföring. Utbildning inom ekonomi, språk och data. Konsultation och produktion inom grafiska branschen. Produktion och design av textilier och kläder samt med ovan angivna områden f ...
LX2 Konsulter AB
Org.nr: 556561-8500
Bolaget skall idka konsultverksamhet inom ekonomi och IT såsom hantering utav bokslut och årsredovisningar, projektledning vid implementering av datasystem, internettjänster. Vidare skall bolaget idka försäljning utav pr ...
LÖNN Consulting AB
Org.nr: 556934-3568
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, internrevision och processutveckling, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
Löttingegruppen AB
Org.nr: 556947-5063
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, IT och tekniska tjänster samt därmed förenlig verksamhet.
M Plahn & Co AB
Org.nr: 556716-8355
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultation och managementtjänster inom ekonomi och IT, handel med hälso- produkter, äga, hyra ut och förvalta stugor och hyres- samt industrifastigheter samt handel med ...