Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Täby

Running Business Consulting Sweden AB
Org.nr: 556978-1114
Företagets verksamhet är att erbjuda konsulttjänster inom företagande, ekonomi och ledarskap.
Råvarugruppen RMG EF
Org.nr: 716419-4842
Att insamla, analysera och sprida information om råvarornas politiska ekonomi, bl a genom att utge tidskriften Raw Materials Report, samt därjämte förenlig verksamhet, på ett sådant sätt att medlemmarna därav genom egna ...
Räkens Fastighet & Ekonomi AB
Org.nr: 556408-0454
Bolaget skall äga och förvalta fastigheter, konsultverksamhet inom ekonomi, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Räkenskaparna AB
Org.nr: 556565-4885
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och administration samt därmed förenlig verksamhet.
Scandinavian Management Consulting SMC AB
Org.nr: 556869-7253
Bolaget ska direkt eller genom dotterbolag bedriva konsulterande och annan liknande verksamhet inom teknik, ekonomi, marknadsföring, försäljning och administration samt tillhandahålla tjänster inom samma områden, äga och ...
Scanena International AB
Org.nr: 556650-9567
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultarbete inom områdena ekonomi, redovisning, styrelsearbete, företagande samt utbildningar inom dessa områden och därtill hörande tjänster.
Scopum Consulting AB
Org.nr: 556942-7213
Företaget ska bedriva rådgivning och konsultverksamhet inom reklam och sponsring
SEP Sustainable Enviromental Performance AB
Org.nr: 556702-5639
Bolaget skall bedriva redovisning av företags, privatpersoners och organisationers miljöpåverkan samt bedriva produktion och försäljning av munvårdsprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
SHOPCON AB
Org.nr: 556933-2264
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom främst management, ekonomi och administration, handel med aktier och andra värde- papper, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Sidfäldt Konsult AB
Org.nr: 556369-5914
Bolaget skall bedriva ekonomisk konsultverksamhet, inbegripet även marknadsföring av lokaler och fastigheter, samt köpa, sälja och förvalta fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
SJÖBLOM & SJÖBLOM ACTIVE CONSULTANTS AB
Org.nr: 556444-6358
Bolaget skall bedriva rådgivning och utbildning och därmed förenliga verksamheter inom företagsledning, ekonomi, affärsutveckling och marknadsföring därtill produktion, finansiering, försäljning och distribution av infor ...
Skabetti Books and Agency AB
Org.nr: 556965-0053
Verksamheten handlar om förlagsverksamhet och utgivning av böcker och musik, liksom agentur och representation av författare och verk, samt därmed förenlig verksamhet.
Skandinavisk Media Information Björkman AB
Org.nr: 556378-3876
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva annons- försäljning för utländska och svenska uppdragsgivares räkning. Företaget ska även erbjuda konsulttjänster inom ekonomi och administration och därmed förenlig verks ...
Skandinaviska Fynd AB
Org.nr: 556560-2280
Bolaget skall bedriva import och försäljning av mopeder, cyklar, bilar, lastbilar, truckar, lyftkranar, entreprenadmaskiner. Bolaget skall bedriva försäljning av konsumentprodukter med varuhussortiment. Bolaget skall säl ...
Småföretagens Mäklarbyrå i Stockholm AB
Org.nr: 556417-3044
Bolaget skall bedriva mäklarverksamhet av företag, förmedling av företag för försäljning, samt därmed förenlig verksamhet.
snerWare Technology AB
Org.nr: 559018-0138
Konsultation inom elektronik, programmering, IT, ekonomi, redovisning och förvaltning av fastigheter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Snö & Isfritt Stockholm AB
Org.nr: 556778-0589
Snöröjning, konsulttjänster inom ekonomi och redovisning, konsulttjänster inom bygg- och anläggningsverksamhet diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningverksamhet och annan därmed förenlig verksamhet.
Sofia B Gustafsson AB
Org.nr: 556972-2019
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom administrativa tjänster inom ekonomi och redovisning samt bedriva värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
Solarbear Management AB
Org.nr: 556768-6844
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, företagsledning, redovisning, finansiering, tillgångsförvaltning, utbildning och administration, äga och förvalta fast egendom, aktier och andra värdepapper samt bedriv ...
Solidteknik i Stockholm AB
Org.nr: 556847-2699
Företaget ska bedriva handel och service av verktyg och verkstadsmaskiner. Konsultverksamhet inom teknik och ekonomi.