Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Ekonomi i Täby

Erik Nystedt & Co HB
Org.nr: 969615-2991
Konsultverksamhet inom admininstration, ekonomi och organisation. Konsultverksamhet inom idrott.
Erik Sjöberg Finansrådgivning AB
Org.nr: 556718-8379
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet, utbildare och författare i finansiell ekonomi.
Erik Westerlund Fastigheter AB
Org.nr: 556726-1846
Bolaget ska köpa, sälja, äga, förädla, renovera, uppföra och förvalta fastigheter, lägenheter och annan byggnation samt utföra arbeten förenliga med detta. Bolaget skall bedriva konsultationer och försäljning inom ljusde ...
European Inkasso Group KB
Org.nr: 969714-6166
Konsultverksamhet inom ekonomi.
Evalcon AB
Org.nr: 556765-3380
Verksamhetsbeskrivning för EC AB - Evaluation Consulting AB, nedan kallat Bolaget. Bolaget ska bedriva verksamhet inom områdena: 1. Konsultverksamhet Konsultverksamhet avseende företags verksamhet, organisation och ledni ...
Evoe Event AB
Org.nr: 556890-6746
Företaget ska bedriva verksamhet inom motorevent, framförallt gokart. Uthyrning och event för företag och privatpersoner. Konsultverksamhet inom byggnadsbranschen.
Experiate AB
Org.nr: 556833-4840
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring, affärsutveckling, destinationsutveckling och paketering av kommersiella rättigheter, arrangemang av event, evenemang och utbildningar samt rådgivning, försäljnin ...
Familjen Wallin AB
Org.nr: 556490-9256
Bolaget skall bedriva konsultationer inom redovisning- och ekonomi med huvudsaklig inriktning på ekonomichef att hyra samt på konsultbasis arbeta med organisationsutveckling åt företag och bedriva handel med värdepapper ...
Fast Nordic AB
Org.nr: 556955-0972
Företagsmäklare.
Febes AB
Org.nr: 556619-8049
Bolaget skall bedriva förmedling av fastigheter, tomträtter, bostadsrätter och likartade andelar, bedriva konsultverksamhet vid fastighetsaffärer, bedriva handel med sportartiklar och vara konsult inom hälsa, sport och m ...
Figures In Mind Ekonomibyrå AB
Org.nr: 556817-6829
Bolaget ska bedriva Ekonomi och redovisningskonsultationer, samt handel med värdepapper.
Finansservice Bo Persson AB
Org.nr: 556246-5608
Bolaget skall bedriva finasiell och ekonomisk rådgivning, tillhandahållande av ekonomi-, skatte- och redovisningstjänster liksom därmed förenlig verksamhet. dessutom skall bolaget driva agentur och grossiströrelse inom s ...
FRYBO AB
Org.nr: 556670-6981
Aktiebolaget skall bedriva förvaltning av värdepapper samt utföra konsulttjänster, inom storkök, ekonomi- och fastighetsfrågor till koncernbolag samt idka därmed förenlig verksamhet.
FS Täby AB
Org.nr: 556936-1073
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi såsom bokföring, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Företagsservice Jansson & Pernerklint KB
Org.nr: 969726-3615
Konsultverksamhet inom ekonomi och administration.
Förvaltnings AB Mälarviken
Org.nr: 556070-4743
Bolaget skall äga, förmedla och förvalta företag, bostadsrätter och fast egendom, driva konsultverksamhet inom områdena fastigheter, marknad, ekonomi och affärsutveckling, samt idka därmed förenlig verksamhet.
G Benckert AB
Org.nr: 556943-3484
Bolagt skall bedriva konsulttjänster avseende administration, ekonomi, mäklarassistans.
Gargalat Invest AB
Org.nr: 556710-6249
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i andra bolag, bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och förvaltning samt äga fast och lös egendom ävensom bedriva annan därmed förneli ...
GAZELL INFORMATION SYSTEM AB
Org.nr: 556419-0592
Bolaget skall bedriva verksamhet enlig följande: Områden för verksamheten skall vara humaniora (etik, analytisk filosofi, argumentationsanalys, psykologi, rekrytering och personalfrågor, livsåskådning, kommunikation), ek ...
Gemi Trading AB
Org.nr: 556792-7503
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med och innehav av agenturer för ozongeneratorer, möbler, inredningsdetaljer och byggprodukter, handhavande av medicinsk dokumentation, och därmed förenlig verksamhet.