Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Akanso Ekonomi och Förvaltning AB

"Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper samt idka konsultverksamhet inom redovisnings- området och därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Ekonomi
Org.nr: 556838-0165
Företagsform: Aktiebolag