Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Malmö

Mobile Education i Sverige AB
Org.nr: 556786-5281
Företaget ska utveckla och genomföra utbildningar och coachning samt därutöver förenlig verksamhet. Föremålet för bolagets verksamhet är också besöksbokningar, marknadsundersökningar samt marknadsföring på uppdrag av and ...
Mobile Loyalty Europe AB
Org.nr: 556712-5231
Bolaget hjälper företag att etablera mobila lojalitetskanaler. Bolaget skall bedriva teknisk utveckling och konsultverksamhet inom mobil kommunikation och mobila tjänster. Bolaget har tagit fram en teknisk plattform och ...
MONITOR MEDIA HB
Org.nr: 916773-7122
VIDEOPRODUKTION, LAYOUT OCH MARKNADSFÖRING. MEDIAUTBILDNING. IMPORT, EXPORT OCH FÖRSÄLJNING AV VIDEOUTRUSTNING, VIDEOBAND M M. DESIGN, AFFÄRSTRANSAKTIONER, INFORMATIONSKONSULT SAMT **FORTS**
MONKIE Media KB
Org.nr: 969748-3213
Media, reklambyråverksamhet, PR och marknadsföring. Konsultverksamhet inom affärsutveckling, utbildning och marknadsföring.
MOP AB
Org.nr: 556760-1702
Bolaget skall bedriva verksamhet i form av att åta sig styrelseuppdrag och andra uppdrag rörande rådgivning och företagsledning, omvärldsbevakning samt marknadsföring kring företagsaffärer huvudsakligen på den svenska ma ...
MS innovation HB
Org.nr: 969777-2318
MS innovation arbetar med marknadsföring och utveckling av spelbolag och hemsidor.
Mtech Europe AB
Org.nr: 556646-3310
Bolaget skall bedriva marknadsföring och licensförsäljning av en patenterad värmedbehandlingsteknik för metaller. Detta skall ske inom alla industriella verksamhetsområden inom Europa där värmebehandling av metaller finn ...
Multi Dimentionel Familje Terapi Sverige AB
Org.nr: 556843-8302
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utbildning, marknadsföring och behandling enligt MDFT-metoden (en amerikansk metod för behandling av missbrukare med flera) samt därmed förenlig verksamhet.
Myller Produktion HB
Org.nr: 969731-9540
Journalistik, information, pr, marknadsföring, ljud- och radio- program, grafisk formgivning, illustration, websideproduktion samt därmed förenlig verksamhet.
MYNTERGÅRDEN I MALMÖ AB
Org.nr: 556385-4396
Bolaget skall bedriva handel med konfektion och livsmedel, handel med konkurslager och restpartier inom textil och konfektion, bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och ekonomi, förvalta värdepapper och fast egen ...
NATURES POWER H. REY HB
Org.nr: 916766-9366
KONSULTUPPDRAG INOM MARKNADSFÖRING SAMT POSTORDERFÖRSÄLJNING AV HÄLSOKOST
Navigator Communications KB
Org.nr: 969672-7420
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom reklam och marknadsföring, innovativ verksamhet och kreativ produktion inom området marknadskommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet.
Navigator Consulting AB
Org.nr: 556684-3826
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom reklam och marknadsföring, innovativ verksamhet och kreativ produktion inom området marknadskommunikation samt idka därmed förenlig verksamhet.
Neptunus AB
Org.nr: 556728-6736
Bolaget skall bedriva handel med, samt äga och förvalta aktier, övriga värdepapper och fast egendom, bolaget ska även bedriva forskning och konsultverksamhet inom ekonomi och marknadsföring, samt bedriva därmed förenlig ...
Nerv Reklambyrå KB
Org.nr: 969688-5129
Reklam och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Netset AB
Org.nr: 556547-1199
Bolaget skall bedriva produktion, marknadsföring och konsultverksamhet av internetprodukter och internettjänster samt bedriva handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Nevhage Marketing AB
Org.nr: 556892-5787
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom digital signage, IT-kommunikation och marknadsföring.
New Nordic AB
Org.nr: 556546-0150
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att bedriva marknadsföring av produkter inom kosmetik och hälsokost samt därmed förenlig verksamhet.
Nicklas Larsson AB
Org.nr: 556612-6164
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning och därmed förenlig verksamhet.
Nimshi Studios AB
Org.nr: 556909-1555
Aktiebolaget ska bedriva reklam, kommunikation, marknadsföring, grafisk design och produktion, it, konst och närliggande verksamhetsområden.