Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Malmö

EEM Intressenter AB
Org.nr: 556464-0679
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena reklam och marknadsföring samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
EGC International AB
Org.nr: 556786-1884
Bolaget ska bedriva marknadsföring av företagsemissioner, konsultuppdrag inom försäljning, finans och företagsledning, handel av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Ehandelslogik i Lund AB
Org.nr: 556696-9019
Aktiebolaget ska bedriva utveckling, marknadsföring, försäljning samt uthyrning av mjukvara för e-handel, konsultation, support och rådgivning av densamma samt därmed förenlig verksamhet.
Ekonomerna Family Office AB
Org.nr: 556718-7587
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom kompetensområdena ekonomistyrning, placering, finansiering och skatter samt marknadsföring och försäljning av utbildningar och konferensarrangemang och därmed förenlig verksam ...
Ekonomerna Holding Sverige AB
Org.nr: 556558-9354
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och uthyrning av personal, inom kompetensområdena ekonomistyrning, informatik och verksamhetsutveckling samt marknadsföring och försäljning av utbildningar och konferensarrangemang ...
Elfvin & Co AB
Org.nr: 556796-7301
Bolaget ska bedriva rådgivning inom kommunikation och marknadsföring, förvaltning av värdepapper, samt därmed förenlig verksamhet.
Elit Bunker AB
Org.nr: 556759-2265
Bolaget skall förmedla transporter på tåg, båt och flyg och i samband med detta idka konsult-, reklam-, marknadsföring och informationsverksamhet samt förmedla olja, oljeprodukter och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ...
Elit Rail AB
Org.nr: 556585-2554
Bolaget skall förmedla transporter på tåg, bil, båt och flyg och i samband med detta idka konsult-, reklam-, marknadsföring- och informationsverksamhet. Förmedling av olja och oljeprodukter och därmed förenlig verksamhet ...
EO Web and Marketing AB
Org.nr: 556837-9639
Bolaget ska bedriva marknadsföring och försäljning av tjänster och produkter inom restaurang, handel och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Eriksson Group AB
Org.nr: 556226-8069
Aktiebolaget ska bedriva handel och konsultverksamhet inom energiområdet. Äga, handel med och förvaltning av värdepapper och fast egendom och därmed förenlig verksamhet. Finansieringsverksamhet, dock ej sådan verksamhet ...
Ermika AB
Org.nr: 556975-3469
Föremålet för bolagets verksamhet är marknadsföring av finansiella tjänster, förvaltning av fast och lös egendom i form av värdepapper och andra finansiella instrument samt annan därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bo ...
ERNST HUGO COLLECTION KB
Org.nr: 916761-3133
FÖRSÄLJNING OCH MARKNADSFÖRING AV ITALIENSKA MODEKLÄDER.
Etcetera Holding AB
Org.nr: 556625-8546
Bolaget skall bedriva handel och agenturverksamhet inom glas- och porslinsbranschen, köpa och sälja reverser, värdepapper, immateriella rättigheter, filmrättigheter, ädelmetaller, företag samt äga och förvalta fast och l ...
Etcetera Marketing AB
Org.nr: 556338-9922
Bolaget skall bedriva handel och agenturverksamhet inom glas- och porslinbranschen, köpa och sälja reverser, värdepapper, immateriella rättigheter, filmrättigheter, ädelmetaller, företag samt äga och förvalta fast och lö ...
Europa Framtida HB
Org.nr: 969762-8742
Import & Export av livsmedel och godis. Varumärkesregistrering. Marknadsföring och distribution av orientaliska och etniska produkter såsom godis, kläder och tillbehör till hemmet.
Evenemangsteknik i Malmö AB
Org.nr: 556608-8117
Bolaget skall bedriva arrangemang, marknadsföring och konceptbyggnad för nattklubbar och diskotek, bokningsverksamhet, om- och nybyggnation samt renovering av restaurang- och nattklubbsmiljöer och därmed förenlig verksam ...
EVESTIA AB
Org.nr: 556907-7935
Aktiebolagets huvudverksamhet är webutveckling, förvaltning av websidor, web-publishing och internetmarknadsföring. Bolaget erbjuder tjänster för att bygga, utveckla och marknadsföra websidor och software på internet. Bo ...
Exceed Skåne AB
Org.nr: 556658-7324
Bolaget skall tillhandahålla finansiell rådgivning, fond- och försäkringsförmedling samt marknadsföring av andra finansiella produkter.
Excellent Exhibitions Sweden AB
Org.nr: 556742-8379
Bolaget ska bedriva produktion, marknadsföring och försäljning av högkvalitativa utställningar inom konst, kultur och vetenskap. Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Exportkonsult Claes Rosenberg AB
Org.nr: 556581-4356
Bolaget skall ägna sig åt konsultverksamhet i form av konsultation, försäljningsuppdrag, utbildning, styrelseuppdrag och författarskap vad beträffar marknadsföring på export och även hemmamarknad ävensom idka därmed före ...