Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Malmö

Garbergs Malmö AB
Org.nr: 556884-5456
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som erbjuder kommunikations-strategier och idéer inom allt från reklam, designuppdrag, intern kommunikation, butikskommunikation till digital och mobil marknadsföring.
GEBS Social Marketing EF
Org.nr: 769617-9410
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla medlemmarnas intresse för och kunskap om sociala medier på internet och möjligheter att marknadsföra åsikter, varor eller tjänst ...
GG Holding AB
Org.nr: 556760-9622
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva handel med lantbruksmaskiner, utrustning för hästar, husdjur, bygg, trädgård och utomhusaktiviteter samt hushållsprodukter, att för sin verksa ...
Gilje Sale & Marketing AB
Org.nr: 556896-8837
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultation och rådgivning inom marknadsföring, direktmarknadsföring, försäljning av datainformation, förmedling av trycksaksdistribution och därmed förenlig verksamhet.
Givetvis AB
Org.nr: 556845-4895
Bolaget skall genom konsultverksamhet erbjuda hjälp i form av marknadsföring, proccessstyrning, verksamhetsstyrning och därmed förenlig verksamhet.
Glans Event AB
Org.nr: 556958-6315
Aktiebolaget ska bedriva'marknadsföringevent åt företag. Nattklubbar, musikshower och events. Utbildning inom skytte och äventyrsresor. Utbildning inom kompetensutveckling. Bistå med personal till restauranger, hyra ut'd ...
Global Image Affairs i Malmö HB
Org.nr: 969749-4384
Konsultverksamhet inom marknadsföring. Import och export av livsmedel.
GoldenGlow AB
Org.nr: 556959-9243
Företaget ska bedriva marknadsföring och försäljning av reklam på internet, samt handla med värdepapper.
Golfkrattan i Sverige HB
Org.nr: 969630-4691
Reklam & Marknadsföring. Handel med värdepapper. Konsult inom reklam & marknadsföring. Investering i fastigheter och konst.
Gotterdammerung AB
Org.nr: 556975-4608
Bolaget ska erbjuda konsulttjänster inom informations- och kommunikationsteknik, marknadsföring och reklam, och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även förvalta värdepapper.
Grapeknight Studios AB
Org.nr: 556883-5317
Företagets mål är: Tillverkning av applikationer till mobiltelefoner, mobila-plattformar och datorer, för vårt eget företag men också för andra företag. Försäljning av dessa applikationer. Marknadsföring av dessa produkt ...
Grenspecialisten Förvaltning AB
Org.nr: 556643-5201
Bolaget skall bedriva konsulting inom marknadsföring och strategi samt värdepappersrörelse. Vidare skall bolaget arbeta med att utveckla företag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
GRFF Publishing AB
Org.nr: 559023-3770
Bolaget ska distribuera periodiska tidskrifter, kundtidningar, bedriva digital och analog marknadsföring, annonsförsäljning, agera mediabyrå och därmed förenlig verksamhet.
Gripen Betongelement AB
Org.nr: 556664-6427
Bolaget skall, direkt eller indirekt bedriva tillverkning, marknadsföring och försäljning av stenhus ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Guthy-Renker Europe AB
Org.nr: 556497-0019
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, driva marknadsföring, försäljning och distribution av alla typer av konsumentprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Guthy-Renker Holding Europe AB
Org.nr: 556723-5618
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, driva marknadsföring, försäljning och distribution av alla typer av konsumentprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Guthy-Renker Scandinavia AB
Org.nr: 556762-5297
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, driva marknadsföring, försäljning och distribution av alla typer av konsumentprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Guts & Glory Group AB
Org.nr: 556684-2901
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att producera tjänster inom reklam och marknadsföring, produktion av filmer, böcker och webapplikationer samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
H2O Distribution AB
Org.nr: 556510-9526
Bolaget skall tillhandahålla tjänster inom koncernen avseende management, företagsledning, administration, redovisning, försäljning, inköp, logistik, produktion, marknadsföring, IT-tjänster och produktutveckling, direkt ...
HAMRELIUS BOKHANDEL AB
Org.nr: 556422-4136
Bolaget skall bedriva bok- och pappershandel samt konsultverksamhet avseende detaljhandel, ledarskap-marknadsföring ävensom idka därmed förenlig verksamhet.