Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Malmö

Dentodent AB
Org.nr: 556918-3030
Aktiebolaget ska bedriva tandläkarpraktik, försäljning och marknadsföring av munhälsoprodukter, köp och försäljning av värdepapper, äga och förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Derailed HB
Org.nr: 969731-2180
Tjänsteföretag med inriktning mot branding, marknadsföring och eventmarketing.
Destinationssamverkan Malmö AB
Org.nr: 556725-1938
Bolagets ändamål är att med långsiktig inriktning genom kollektiv marknadsföring stärka Malmös synlighet och attraktivitet och därigenom bl.a. attrahera och värva mötes- och kongressarrangemang och publika evenemang av s ...
Digital Footprint HB
Org.nr: 969755-2397
Bolaget ska skapa, utveckla och driva hemsidor och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom äga och utveckla andra bolag. Dessutom kan bolaget verka som investerings- eller finansieringsbolag samt koncernbolag oc ...
DigitasLBi Sverige AB
Org.nr: 556296-9468
Bolaget skall självt och genom hel- eller delägda bolag bedriva verksamhet inom annonsering, marknadsföring, informationsteknologiområdet, genom att utveckla och erbjuda företag och allmänheten interaktiva tjänster, tele ...
Dimintell AB
Org.nr: 556653-6537
Bolaget skall bedriva import och försäljning samt marknadsföring av elektroniska och mekaniska styrsystem för ljusreglering, energi och säkerhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Direct Marketing Center Patrik Valentinsson AB
Org.nr: 556772-3050
Bolaget ska bedriva försäljning och marknadsföring av trycksaker, förlagsprodukter, reklammaterial och kuvert. Härutöver ska bolaget producera tjänster inom marknadsföring och direktreklam samt bedriva förmedling och för ...
DLA Holding AB
Org.nr: 556888-4125
Bolaget skall indirekt bedriva marknadsföring, försäljning och distribution av elektroniska apparater och system för registrering, bearbetning och kommunikation av information. Bolaget skall även bedriva fastighetsförval ...
DM Projekt och Kommunikation AB
Org.nr: 556467-3563
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av dagligvaruprodukter, kosmetiska produkter, rengörings- och hälsovårdsprodukter, direktreklamförsäljning av konsumentprodukter, förlagsverksamhet och konsultverksamh ...
Domi Solutions HB
Org.nr: 969773-5638
Drift av flyktingförläggning. ABT-, HVB- och socialboenden, event, marknadsföring, reklam.
DotKeeper AB
Org.nr: 556942-2164
Bolaget ska bedriva konsultation kring immateriella tillgångar, digital marknadsföring och handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Drömfångarfilm KB
Org.nr: 969760-0394
Produtionsbolag - Film - Dokumentär - Marknadsföring. Konsultverksamhet inom IT.
Duffy & Co AB
Org.nr: 556439-9821
Aktiebolaget ska bedriva följande: tillhandahålla marknadsföring avseende kommunikationstjänster och därmed förenlig verksamhet. Vidare skall man äga och förvalta fast egendom och bedriva handel med värdepapper. Ävensom ...
Däckteam i Sverige AB
Org.nr: 556390-4837
Bolaget har till ändamål att främja Däckteam-konceptet anslutna bolags ekonomiska intressen genom att sluta samarbetsavtal med leverantörer samt att i övrigt tillhandahålla varor, servicetjänster, marknadsföring, utbildn ...
e-Commerce Logistics i Malmö AB
Org.nr: 556465-9950
Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva marknadsföring och varudistribution, äga och förvalta fast och lös egendom, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ebur AB
Org.nr: 556613-3434
Bolagets syfte är att bereda vinning åt anställda och aktieägare genom att bedriva verksamhet inom: butiksinredning, byggnation, café, dekoration och expo, design av logotyper, elsanering, fastighets-förvaltning, friskvå ...
Eccomi Sweden AB
Org.nr: 556948-1350
Föremålet för företagets verksamhet är redovisningstjänster, revision, personal- och löneadministration, ekonomisk fastighetesförvaltning, marknadsföring av miljöteknik, handel med värdepapper samt annan därmed förenlig ...
ECom Media HB
Org.nr: 969633-8350
Konsultverksamhet inom databranschen såsom utveckling och marknadsföring av produkter inom digitala media och kommunikation. Vilket betyder utredningstjänster, projektledning, utbildnings- uppdrag, systemering och progra ...
Ecomarch AB
Org.nr: 556390-5487
Bolaget skall bedriva kameral uppdragsverksamhet, konsultationer inom ekonomi, marknadsföring och administration, utbildningsverksamhet inom ledarskap och kameral förvaltning, handel och förvaltning av värdepapper och fa ...
Edumanity AB
Org.nr: 556888-0958
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utbildning och rådgivning för huvudsakligen företag och organisationer avseende utveckling av organisation, personal, produktions- och innoviationssystem, försäljning och ...