Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Malmö

Ningo AB
Org.nr: 556846-5123
Bolaget skall bedriva marknadsföring via Internet, webbhotellsverksamhet, förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
NocNoc AB
Org.nr: 556942-0622
Bolaget skall bedriva verksamhet inom kommunikation och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Node Communications AB
Org.nr: 556798-3019
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet med inriktning på strategi och management, internationell och EU-relaterad marknadsföring och projektledning, policyarbete samt därmed förenlig verksamhet.
Nordic Building Information Modeling Solutions AB
Org.nr: 556739-0199
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag'filial, bedriva verksamhet företrädesvis inom området marknadsföring och försäljning av mjukvara samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också bedriva konsultverksamhet s ...
Nordic Marine Engineering & Supply AB
Org.nr: 556760-4094
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva marknadsföring, konsultverksamhet och förmedla försäljning av produkter och tjänster till fartygs-, olja och gas industri. Produkter är ventiler, aktuatorer, filter och andra ...
Nordic Trade & Service AB
Org.nr: 559008-6954
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, byggservice tjänster, städtjänster, och företagskonsult tjänster inom företagsetablering och marknadsföring och därmed förenlig verksamhet.
Nordqvists Konsul och Konsult HB
Org.nr: 916765-9920
Bolaget skall bedriva marknadsföring av maltesiska företag i Sverige och svenska företag på Malta. Vidare sker informationsgivning till maltesiska medborgare samt utfärdas visum m m. Företagskonsulterande verksamhet sås ...
Nordsjö Butiker AB
Org.nr: 556072-8833
Bolaget skall bedriva inköp, försäljning och marknadsföring av produkter inom färg-, vägg-, golv- och kemikaliebranschen riktad mot såväl privatkunder som yrkesmän samt idka därmed förenlig verksamhet.
Norling Holding AB
Org.nr: 556780-3993
Bolaget ska bedriva försäljning av konsulttjänster inom ekonomi och marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet, idka handel med värdepapper, köpa och försälja samt förvalta fast egendom.
North Trade Group AB
Org.nr: 556616-7424
Bolaget ska bedriva försäljning, marknadsföring, inköp och handel med textilier, rakutrustning och tandborstar samt konsultbaserade tjänster inom dessa områden samt därmed förenlig verksamhet.
NPROD KB
Org.nr: 969707-3501
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, bedriva detaljhandel på internet med brett sortiment till konsumenter och företag, företrädesvis med hemelektroniska produkter, b ...
Nyinflyttad nu AB
Org.nr: 556576-9444
Bolaget skall verka inom försäljning och marknadsföring av information om lokala näringsidkare till nyinflyttade samt idka därmed förenlig verksamhet.
Nyströms Smak AB
Org.nr: 559038-9580
Aktiebolaget ska bedriva marknadsföring och produktinformation rörande livsmedel, inköp och försäljning av livsmedel till butik och på marknader, utbildning och föredragsverksamhet inom livs- medelshantering, konsultverk ...
Nyströms Smak HB
Org.nr: 969776-1949
Marknadsföring och produktinformation rörande livsmedel, företrädesvis mejeriprodukter i butik. Inköp och försäljning av livsmedel till butik och på marknader. Föredrag och utbildning inom livsmedelshantering. Konsultver ...
OCTOPUS HB
Org.nr: 916543-3302
KONSULTVERKSAMHET AVSEENDE REKLAM OCH MARKNADSFÖRING
Odd One Out AB
Org.nr: 556825-2745
Bolaget ska bedriva verksamhet inom reklam och marknadsföring inom tryckta medier samt i webbsfären och därmed förenlig verksamhet.
Olof K AB
Org.nr: 556892-7098
Bolaget ska bedriva konsultation inom marknadsföring, IT- och webbdesign, mediaproduktion, underhållning, personlig utveckling, ledarskap, hälsa, turism, ekonomi, hållbar utveckling samt annan härmed förenlig verksamhet. ...
Olof Viktors International AB
Org.nr: 556241-5017
Bolaget skall bedriva handel med kemisk- tekniska produkter samt marknadsföring, design och produktutveckling av livsmedelsprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Once Upon Studio AB
Org.nr: 556938-6054
Aktiebolaget ska utveckla, producera och marknadsföra applikationer för internetbaserade tjänster samt utföra konsulttjänster inom marknadsföring och marknadskommunikation jämte därmed förenlig verksamhet.
Onelouder HB
Org.nr: 969703-4842
Konsultverksamhet inom marknadsföring och försäljning.