Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Malmö

Ophelia Publishing AB
Org.nr: 556869-5877
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom PR och marknadsföring med bokförlag och författare som främsta målgrupp samt bokförläggning och därmed förenlig verksamhet.
Ortelius AB
Org.nr: 556588-2569
Bolaget skall verka inom informationsteknologi (IT) och handel och effektivisera kundernas verksamhet genom att kombinera utveckling av: verksamhet, processer, personal, ledarskap, organisation, produkter, försäljning oc ...
Ortelius Management AB
Org.nr: 556731-0288
Bolaget skall verka inom informationsteknologi (IT) och handel och effektivisera kundernas verksamhet genom att kombinera utveckling av, verksamhete, processer, personal, ledarskap, organisation, produkter, försäljning o ...
Ortho Motion AB
Org.nr: 556888-5007
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom försäljning och marknadsföring inom medicinsk teknikortopedi samt äga och förvalta aktier och fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Oxoid AB
Org.nr: 556401-3794
Bolaget ska bedriva försäljning och marknadsföring av mikrobiologiska produkter och diagnostiska kit ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Pabo HB
Org.nr: 969663-4337
Mediaförsäljning i form av annonser och företagsinformation i form av marknadsföring samt därmed förenlig verksamhet.
Pacatus AB
Org.nr: 556881-3280
Företaget skall bedriva försäljning och marknadsföring av produkter och tjänster inom verkstadsindustrin och byggbranschen genom handel, representation och konsultation.
Paccedo AB
Org.nr: 556666-9825
Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom områdena strategisk planering, marknadsföring och produktutveckling för huvudsak varu- och tjänsteflöde inom detaljahndeln, förpackning för tillverkningsindustrin.
PANTEMA AB
Org.nr: 556439-0424
Bolaget ska bediva sjukvård sk öppenvård. Bolaget skall bedriva tillverkning, påbyggnad, service, reparationer, underhåll och försäljning av karosserier, veteranbilar, sopanläggningar, containers och reservdelar, leasing ...
Paradox Marketing AB
Org.nr: 556333-1627
Bolaget skall bedriva handel och agenturverksamhet inom present- varubranschen, köpa och sälja reverser, värdepapper, immateriella rättigheter, filmrättigheter, ädelmetaller, företag samt äga och förvalta fast och lös eg ...
Patrick Quist AB
Org.nr: 556495-6596
Bolaget skall bedriva konsult- och uppdragsverksamhet avseende utveckling och marknadsföring av offentlig miljö ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Patrik Valentinsson Fastighets AB
Org.nr: 556564-5818
Bolaget skall bedriva försäljning och marknadsföring av trycksaker, förlagsprodukter, reklammaterial och kuvert. Härutöver ska bolaget producera tjänster inom marknadsföring och direktreklam samt bedriva förmedling och f ...
Peanuts Kunskap & Information Handelsbolag
Org.nr: 969651-9868
Konsultverksamhet inom marknadsföring, information och kunskapsinhämtning. Marknadsföring via internet med hemsidestillverkning. Allmän reklamverksamhet med särskild inriktning på Skånskt perspektiv.
Pearson & Partners AB
Org.nr: 556560-1019
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration, marknadsföring, reklam och utbildning, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Peer Communication i Malmö AB
Org.nr: 556633-1533
Bolaget skall bedriva verksamhet inom reklam, marknadsföring, information, varumärkeskonsultation, design, foto, utställningsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Personalutveckling i Helsingborg AB
Org.nr: 556242-1171
Bolaget skall bedriva management, rådgivning, versamhetsutveckling särskilt utveckling av behovsanalysmetoder inom organisationer samt testmetoder för värdering av befattnigsegenskaper, marknadsföring samt reklam ävensom ...
Phone4fun AB
Org.nr: 556648-8838
Bolaget skall bedriva utveckling, framtagning, tillverkning, marknadsföring, försäljning, distribution och licensiering av digitalt lagrade bilder, rörliga bilder, ringsignaler, musik, ljud, spel och andra produkter inom ...
Pigbear AB
Org.nr: 556932-7199
Bolaget ska bedriva produktion och underhåll av webbaserade innehållstjänster, konsultverksamhet inom e-handel och marknadsföring, handel med varor på Internet, företrädesvis import samt försäljning av konfektyr, livsmed ...
PILMA AB
Org.nr: 556299-2940
Aktiebolaget ska bedriva handel med konst, antikviteter och värdepapper, konsultverksamhet avseende administration, marknadsföring samt affärs- och företagsutveckling.
Pirhana KB
Org.nr: 969732-1231
Företagsservice inom mässor och marknadsföring. Uthyrning av audiovisuella produkter. Utveckling av IT-säkerhetsmjukvara.