Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Pirhana KB

"Företagsservice inom mässor och marknadsföring. Uthyrning av audiovisuella produkter. Utveckling av IT-säkerhetsmjukvara."
Finns i branscher på Wedoo: Datakonsult - Marknadsföring - Reklambyråer
Org.nr: 969732-1231
Företagsform: Kommanditbolag