Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

PILMA AB

"Aktiebolaget ska bedriva handel med konst, antikviteter och värdepapper, konsultverksamhet avseende administration, marknadsföring samt affärs- och företagsutveckling."
Org.nr: 556299-2940
Företagsform: Aktiebolag