Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Administration i Malmö

AB Cavalli Coach & Consultant
Org.nr: 556950-0803
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom affärsutveckling, HR, ekonomi och administration och därmed förenlig verksamhet.
ADM SYD ALLTJÄNST KB
Org.nr: 969687-1939
Erbjuda tjänster inom ekonomisk administration för företag inom servicenäringen och bygghandel.
Adverteasing AB
Org.nr: 556685-0540
Aktiebolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration, finans och juridik, förvaltning av fast och lös egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Altenatek AB
Org.nr: 556645-7304
Bolaget skall bedriva handel med industriförnödenheter, främst transmissionsprodukter samt fastighetsförvaltning samt central administration av koncerninterna angelägenheter.
Anderbeck & Sager & Ask i Malmö HB
Org.nr: 969757-9580
Lokaluthyrning, administration
Annka Service AB
Org.nr: 556261-2696
Bolaget skall tillhandahålla tjänster och utbildning avseende konstruktion av integrerade kretsar liksom utveckla och sälja tillhörande programvara, tillhandahålla hårdvara, utveckla och tillverka integrerade kretsar, ba ...
ASK for Outsourcing in Skåne AB
Org.nr: 559018-5426
Konsultverksamhet inom administration, ekonomi, redovisning samt rådgivning.
Askero Utveckling AB
Org.nr: 556601-3545
Bolaget ska äga och förvalta aktier i bolag som bedriver teknisk konsultverksamhet, att utföra koncerngemensamma funktioner avseende företrädesvis administration, finansiering, ekonomi och företagsledning, att äga och fö ...
Asso Holding AB
Org.nr: 556702-8401
Bolaget skall äga och förvalta lös och fast egendom, bedriva konsultverksamhet inom ledarskap och administration samt därmed förenlig verksamhet.
ATX Partner AB
Org.nr: 556421-6025
Bolaget skall självt eller genom dotter- eller intressebolag, utföra och bedriva konsulttjänster på styrelse och företagsledningsnivå, management, försäljningsuppdrag, utbildning, redovisning, administration och finansie ...
AvanziCura AB
Org.nr: 556974-1241
Bolaget skall till enskilda, företag och organisationer bedriva konsultativ och rådgivande verksamhet inom ekonomi och social omsorg-individanpassad omvårdnad -verksamhetsledning och utveckling -redovisning -inköp -admin ...
B & A Chaudry sons Enterprises HB
Org.nr: 969687-5179
Allt inom administration såsom handel och serviceverksamhet. Import av utländska varor (ex mattor, skinnjackor, kirurgiska redskap)
Bamboo Group Sweden AB
Org.nr: 556089-8958
Bolaget ska äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag, utföra koncerngemensamma funktioner avseende företrädesvis administration, finansiering, ekonomi och företagsledning samt bedriva annan därmed förenlig verks ...
Berg & Nerman AB
Org.nr: 556669-0862
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva redovisning, konsultverksamhet inom ekonomi och administration, uthyrning av lokaler och därmed förenlig verksamhet.
Beviso Ekonomibyrå AB
Org.nr: 559012-6974
Aktiebolaget ska bedriva, självständigt samt genom hel- och delägda dotterbolag, konsultverksamhet inom ekonomi, administration, finans och juridik, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Beviso Ekonomibyrå KB
Org.nr: 969775-9471
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, administration, finans och juridik samt därmed förenlig verksamhet.
Billmate AB
Org.nr: 556918-4129
Bolaget skall bedriva finansiella tjänster såsom fakturaköp och fakturabelåning ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även bedriva administration av fakturering- och reskontraservice, tillhandahålla inkass ...
BilPool 247 Service AB
Org.nr: 556948-9627
Företaget ska bedriva serviceverksamhet inom bilpool och skötsel av fordon genom att utveckla och tillhandahålla internetbaserade fordonsadministrations-, boknings-, betalnings- och dylika affärssystem samt installation ...
Bokföringsbyrån Redovisa Rätt i Malmö AB
Org.nr: 556875-0862
Bolaget skall bedriva redovisningsbyrå samt tillhandahålla tjänster inom administration, affärsutveckling, ekonomi och organisation samt därmed förenlig verksamhet.
Brandin Personalkompetens AB
Org.nr: 556753-2451
Bolaget skall bedriva uthyrning och rekrytering av personal inom ekonomi och administration samt därmed förenlig verksamhet.