Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Malmö

XCell Solution AB
Org.nr: 556874-1598
Konsultverksamhet inom affärsutveckling, försäljning, marknadsföring, bildbehandling samt IT. Reparation och installation av datorer. Utveckling och installation av kundanpassad programvara. Konsultverksamhet inom byggna ...
Xella Sverige AB
Org.nr: 556781-9957
Bolaget skall bedriva marknadsföring och försäljning av lättbetongprodukter och kalkstensprodukter och därmed förenlig verksamhet.
Yellington AB
Org.nr: 559028-0920
Utveckling och konsultverksamhet inom: - IT, webb- och apputveckling - E-handel - Marknadsföring och kommunikation
Youtopia HB
Org.nr: 969753-7372
Konsultföretag inom online marknadsföring och social media.
Z Multifunctionel AB
Org.nr: 556742-9427
Bolaget skall bedriva handel och förmedling av fastigheter, värdepapper, företagsutveckling, utbildning, researrangör, event, marknadsföring, byggentreprenad samt därmed förenlig verksamhet.
Zesty Interiör AB
Org.nr: 556672-4828
Föremålet för bolagets verksamhet är marknadsföring, försäljning, import och agenturverksamhet inredning såsom tavlor, utsmyckning, lampor, gardiner, textilier, mattor, bardiskar, inredningssnickerier, glas, porslin, möb ...
ZetaDisplay Sverige AB
Org.nr: 556642-5871
Bolaget skall inom området digitala rörliga media bedriva import, handel, marknadsföring, systemutveckling, IT-drift, utbildning, support, medieproduktion och andra konsulttjänster samt idka därmed förenlig verksamhet.
Zitho AB
Org.nr: 556586-6208
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och handel samt idka därmed förenlig verksamhet.
zkyon AB
Org.nr: 556957-9294
Bolaget skall bedriva försäljning, uthyrning och marknadsföring inom områdena för IT, mobil och kommunikation, värdepappershandel och finansiella tjänster samt förvaltning av kapital, aktier och fastigheter, därmed fören ...
ÖREDEV AB
Org.nr: 556700-3164
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och event samt därmed förenlig verksamhet.
ÖsterCity Service AB
Org.nr: 556584-5970
Bolaget skall äga, hyra, förvalta och hyra ut fast och lös egendom, syssla med ekonomisk förvaltning och handel med värdepapper, verka inom marknadsföring och IT-konsulting ävensom idka därmed förenlig verksamhet.