Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Marknadsföring i Malmö

Playtech Holding Sweden AB
Org.nr: 556862-9355
Aktiebolaget ska bedriva försäljning och marknadsföring av teknik och tjänster till betting-, och gamingindustrin, äga och förvalta lös egendom, aktier samt utöva annan därmed förenlig verksamhet.
PNA Card Service AB
Org.nr: 556279-3207
Bolaget skall lämna service mot medlemmarna i generell bank kort föreningar. Servicen ska vara inom områden såsom marknadsföring, förvaltning och administration av gruppmedlemsskap samt därmed förenlig verksamhet.
POLRECS HB
Org.nr: 969726-8879
Inspelning, utgivning och marknadsföring av fonogram, utgivning av böcker. Multimediala framträdanden och seminarieverksamhet i anknytning till dessa.
Pomeral AB
Org.nr: 556044-2740
Bolaget ska bedriva konsultativ verksamhet inom administration och marknadsföring, förvalta värdepapper samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Prenet AB
Org.nr: 556552-2637
Bolaget skall ha till föremål att bedriva marknadsföring och försäljning av ett koncept för förebyggande hälsovård och därmed sammanhörande verksamhet.
Prescott Lewis Rådgivning AB
Org.nr: 556797-3457
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva försäkringsförmedling inom livsförsäkring, rådgivning inom ekonomi och skatt, marknadsföring av finansiella tjänster och produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Previvo AB
Org.nr: 556870-3416
Bolaget skall bedriva marknadsföring, distribution inom läkemedel, naturläkemedel, kosttillskott, medicinsk utrustning och hälsovårdsprodukter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Printmedia i Malmö AB
Org.nr: 556663-3532
Bolaget ska bedriva marknadsföring och försäljning av tjänster och tillbehör inom den grafiska branschen, handel med och förvaltning av värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Profacers AB
Org.nr: 556926-3501
Bolaget ska bedriva marknadsföringsbyrå vars expertis ligger i att leverera marknadsföringslösningar i forma av direkt marknadsföring med hjälp av olika försäljningsmodeller, ansikte till ansikte samt promotion. Områden ...
Profil Invest International KB
Org.nr: 916775-4655
UTVECKLING, TILLVERKNING, MARKNADSFÖRING, HANDEL, FÖRMEDLING, KONSULT, IMPORT OCH EXPORT INOM OMRÅDENA PROFIL OCH REKLAM.
Progressia i Malmö AB
Org.nr: 556286-9650
Bolaget skall direkt eller genom dotterbolag - bedriva konsult- verksamhet inom ekonomi, finans, marknadsföring och företags- ledning samt äga, förvalta och bedriva handel med fast och lös egendom, ävensom idka därmed fö ...
PRomotion Media Sweden AB
Org.nr: 556912-8654
Bolaget skall självt eller genom dotter- eller intressebolag, utföra och bedriva: Tidnings- webb- och filmproduktion. Webbportal. Arrangemang av mässor, utställningar, events, samt reklam-, internet-, pr- och bildbyråver ...
Prosper AB
Org.nr: 556498-3509
Bolaget skall förbättra företag och dess medarbetare inom marknadsföring och personlig utveckling ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Prosumus Marknads- & Företagskonsult AB
Org.nr: 556440-6634
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom marknadsföring och företagsledning, bedriva grossist- och detaljhandel med presentartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Purity Vodka AB
Org.nr: 556649-0008
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, bedriva forskning och utveckling, marknadsföring samt handel med alkoholhaltiga drycker i egen regi 'ocheller genom agenter och därmed förenlig verk ...
Påldata AB
Org.nr: 556242-7616
Bolaget skall bedriva utveckling, drift och försäljning av ADB-system konsultverksamhet och utbildning inom ADB och marknadsföring samt handel med värdepapper jämte därmed förenlig verksamhet.
Pålsjö Ängar Holding AB
Org.nr: 556885-9051
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara: - att äga och förvalta aktier och andelar i företag som tillhandahåller marknadsföring, information om Ideon och eller ägnar sig åt att utveckla en attraktiv miljö för företag ...
Q-ling Kvalitetsutveckling AB
Org.nr: 556256-1463
Föremålet för bolagets verksamhet är att bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende kvalitetsutveckling inom tillverkning, marknadsföring, ledarskap, utbildning och administration för företag och organisationer, förs ...
Quickex AB
Org.nr: 556551-2935
Bolaget skall bedriva agenturverksamhet och marknadsföring inom fritidsbranschen samt bedriva tillverkning och försäljning med luftpumpar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
QUIST, Utveckling, Marknadsföring, Offentlig miljöAB
Org.nr: 556179-1772
Bolaget skall bedriva konsult- och uppdragsverksamhet avseende utveckling och marknasföring av offentlig miljö samt därmed förenlig verksamhet.