Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Paccedo AB

"Bolaget skall bedriva konsulttjänster inom områdena strategisk planering, marknadsföring och produktutveckling för huvudsak varu- och tjänsteflöde inom detaljahndeln, förpackning för tillverkningsindustrin."
Finns i branscher på Wedoo: Konsult - Konsulttjänster - Marknadsföring
Org.nr: 556666-9825
Företagsform: Aktiebolag