Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

PANTEMA AB

"Bolaget ska bediva sjukvård sk öppenvård. Bolaget skall bedriva tillverkning, påbyggnad, service, reparationer, underhåll och försäljning av karosserier, veteranbilar, sopanläggningar, containers och reservdelar, leasing och uthyrning avseende tyngre fordon. Dessutom skall bolaget bedriva tillverkning och handel med produkter inom verkstadsindustrin, finansiell rådgivning och verksamhet, försäljning och marknadsföring av IT-relaterad mjukvara, anordna spel och lotterier, äga och bedriva handel med hästar, konst, immateriella rättigheter, köp och försäljning av värdepapper, äga och förvalta aktier och andelar, fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet."
Finns i branscher på Wedoo: Hästar - Konst - Marknadsföring - Reservdelar - Rådgivning - Spel - Underhåll
Org.nr: 556439-0424
Företagsform: Aktiebolag