Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Underhåll i Malmö

A & S Fläkt Automatik och Fastighetsservice AB
Org.nr: 556407-5314
Bolaget skall bedriva verksamhet med service och underhåll av ventilation, värme, kyla, automatik, el, mindre nyinstallationer av dito, vvs och fastighetsunderhåll, samt därmed förenlig verksamhet. Därutöver skall bolage ...
A Modigs Plåt & Underhåll AB
Org.nr: 556224-2684
Bolaget skall bedriva byggnadsplåtslageri och annan byggnadsverksamhet, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
A.Atout Property Development AB
Org.nr: 556904-1733
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom och utom riket äga och förvalta fast egendom, bedriva handel med fastigheter, lägenheter och lokaler, utföra ny-, till- och ombyggnadsarbeten på fastigheter, lägenheter och l ...
Akvarie-Leasing Syd AB
Org.nr: 556604-9317
Bolaget skall bedriva uthyrning, service och underhåll av akvarier ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Allrent Servicebolag i Malmö AB
Org.nr: 556410-5806
Bolaget ska bedriva bemanningsverksamhet i form av uthyrning av personal inom hotellbranschen, äldreomsorg och skolor. I samband med bemanningsverksamhet ska bolaget åta sig städuppdrag, kontorsuppdrag samt underhåll och ...
AlphaGeek AB
Org.nr: 556739-8945
Aktiebolaget ska bedriva produktion och underhåll av webbaserade innehållstjänster, konsultverksamhet inom e-handel och marknadsföring, handel med varor på Internet, företrädesvis leksaker, godis samt inredningsdetaljer ...
Anders Allservice
Org.nr: 770413-XXXX
Företaget skall utföra fastighetsservice såsom underhåll av byggnad, trädgårdgårdsskötsel och snöröjning samt lokalvård med fönsterputs och golvvård. Företaget kommer dessutom utföra felsökning på fastighetssystem, svags ...
Anton Paar Nordic AB
Org.nr: 556841-6803
Bolaget ska bedriva försäljning, distribution och underhåll av mät- och analysinstrument samt därmed förenlig verksamhet.
Audemars AB
Org.nr: 556898-4206
Bolaget ska bedriva verksamhet med inriktning på IT, produktion och underhåll av webbaserade innehållstjänster, marknadsföring, reklamförsäljning, affiliate inom internetmarknadsföring, webb- utveckling, konsultverksamhe ...
auSystems AB
Org.nr: 556260-0915
Bolaget skall direkt eller indirekt via dotterbolag, bedriva konsultverksamhet, utbildning, utveckling, förvaltning, marknads- föring och försäljning av program- och maskinprodukter, utföra driftsentreprenader och teknis ...
Autopartner Konsult i Malmö AB
Org.nr: 556488-5712
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom data och ekonomi, försäljning, leasingrörelse och underhåll inom områdena för motorfordon och service av datorer och kringutrustning samt förvaltning av fastigheter och värdep ...
AWtech Bilskadecenter i Malmö AB
Org.nr: 556662-4911
Bolaget ska bedriva bilservice såsom riktning av plåtskador, punktlackering, rekonditionering och liknande underhåll av bilar. Vidare ska bolaget bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom och reservde ...
B. Hjertmers Fastighetsservice AB
Org.nr: 556273-5455
Bolaget skall bedriva fastighetsskötsel och -underhåll, förvalta fast och lös egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
B. Hjertmers Förvaltnings AB
Org.nr: 556493-6473
Bolaget skall bedriva fastighetsskötsel och underhåll, förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
BAAB Security AB
Org.nr: 556396-6323
Bolaget skall bedriva konsult, installation, service, leverans och underhåll på säkerhetssystem (brand'inbrott'passage och kamera övervakning) samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Basecomp AB
Org.nr: 556612-0951
Bolaget skall direkt eller indirekt bedriva utveckling, underhåll och försäljning datorprogram för applikationer inom industri, handel och sjukvård samt äga och förvalta aktier och därmed förenlig verksamhet.
Bayou AB
Org.nr: 556983-2867
Företaget kommer i huvudsak bedriva verksamhet inom dataprogrammering. Företaget ska bedriva utveckling och design av appar till smartphones och surfplattor. Framtagning av digitala böcker samt design av ikoner. Utveckla ...
Bohnstedt Holding AB
Org.nr: 556801-1034
Bolaget ska bedriva annons- och reklamverksamhet, fastighets- mäkleri, uppförande, anläggning, reparation och underhåll av byggnationer, villor, småhus och lägenheter, fastighetsförvaltning installationstjänster inom byg ...
Bröderna Alsterlind AB
Org.nr: 556914-9403
Bolaget ska bedriva reparation och underhåll av fastigheter och nybyggnationer av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
BuildIt i Malmö AB
Org.nr: 556389-0556
Bolaget skall bedriva konsult- och utbildningsverksamhet samt underhåll av kommunikations- och internettjänster, samt därmed förenlig verksamhet.